Fidesz.hu

Piaci alapú bérlakások értékesítése, pályázati felhívás

  nyomtatási kép

A szeptember közepére elkészülõ piaci alapon bérbe adandó lakások iránt a rendelkezésre álló 24 lakásnál jelentõsebb igény merült fel, ezért a képviselõ-testület pályázati úton él a bérlõkijelölési jogával. 7 fõs ad hoc bizottság rangsorolja a pályázatokat, melynek 3 tagja az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságból, 2 tagja a Pénzügyi Bizottságból került ki, ezen kívül tagja lesz a polgármester, illetve a lakásokat építõ Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. képviselõje.

Fontos, hogy ezeknek a lakásoknak a bérleti díját nem az önkormányzat, hanem az építõ cég határozta meg ( egyeztetniük azonban szükséges ), s a lakbérek is hozzájuk folynak be ( a hitelek törlesztésére ). Lényeges céljuk az is, hogy a bérlõk a 4. évtõl ( vagy már korábban ) megvásárolják az ingatlant. Pályázati feltétel, hogy biztosított legyen a lakbér fizetésének képessége ( egy fõre jutó havi nettó jövedelemnek a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét el kell érni, ami 2007-ben 40.695 Ft ). A bérlõnek 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óvadékot kell letétbe helyezni, ami a bérleti díj nemfizetése estén biztosítékul szolgál a bérleti díjtartozás rendezésére. Ugyanakkor lakás-elõtakarékossági szerzõdést kell kötni, minimum 10 ezer Ft/hó összegben. Több pályázó esetén elõnyt élvez az, aki Körmendi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vételi jog alapításáról szóló opciós megállapodást köt, az elõírt 3 havi bérleti díjnál magasabb összegû óvadékot tesz le, legmagasabb 1 fõre jutó havi jövedelemmel rendelkezik, saját ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, kiskorú gyermek(ek) nevelésérõl gondoskodik, illetve bármilyen lakáscélú megtakarítással rendelkezik.
A Kft.-nek szeptember 15-ig kell a 24 lakást felépíteni, továbbá a tetõtérben további 8 lakást alakítanak ki, amit a jogerõs építési engedélyt követõ 90 napon belül kell átadni. A bérleti díjfizetés elmulasztását követõen köteles a Kft. írásban erre felszólítani, s ha 8 napon belül nem rendezi hátralékát, akkor értesíteni kell az Önkormányzatot, s annak Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága kivizsgálja hátterét, s ennek alapján kezdeményezi fizetési haladék megadását, illetve a bérlet felmondását. A lakások bérleti díja 30 ezer és 39 ezer Ft/hó között fog változni alapterületétõl függõen, ami nem tartalmazza a közüzemi és a társasházi közös költségeket.
Pályázatokat 2007. július 27-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba (9900 Körmend Szabadság tér 7.), ugyanitt szerezhetõ be a pályázati adatlap is ( csak ezen fogadnak el pályázatot! ), vagy letölthetõ a http://www.kormend.hu weblapról. A pályázatokról a beadási határidõt követõ 30 napon belül dönt az ad hoc bizottság. További információk telefonon szerezhetõk be a város jegyzõjétõl, és aljegyzõjétõl az 592-928, ill. 592-930-as telefonszámokon.

A pályázati felhívás letölthetõ >>>itt

A pályázati adatlap letölthetõ >>>itt

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12