Fidesz.hu

Megújult a Kossuth-szobor

  nyomtatási kép

Október 6-án adják át

1907. október 6-án a Dunántúlon az elsõk között Körmenden avatták fel Kossuth Lajos szobrát. Az elmúlt 100 év során senki sem fordított gondot a mûalkotás felújítására. Most viszont augusztus második felében budapesti restaurátorok csaknem kéthetes munkájára volt szükség, hogy a Horvai János által készített szobor ismét eredeti szépségében legyen látható. A város a megújult mûvet október 6-án adja át a nagyközönségnek.


Augusztus 29-én délelõtt a frissen restaurált Kossuth-szobor mûszaki átadása elõtt tartott sajtótájékoztatót Szabó Ferenc alpolgármester a Mû-Velünk Bt. munkatársaival a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A helyi és a megyei média képviselõi elõtt Szabó Ferenc elõször arról beszélt, hogy az önkormányzat áprilisi ülésén döntött arról, hogy Horvai János immár 100 éves Kossuth-szobrát az idei év október 6-ára restauráltatja. E felújítás elsõ üteme befejezõdött, 1 718 000 forintba került. Jó lenne, ha a fõtér rekonstrukciója még ebben a ciklusban megvalósulna, mert a mûalkotás új helyre kerülne, és következhetne a második ütem; a posztamens rendbetétele, valamint a felirat aranyozása. Ehhez, akárcsak a mû 1907-es felállításához, most is közadakozásra lesz szükség. A Csaba József Honismereti Egyesület már vállalta is, hogy megszervezi és lebonyolítja a gyûjtést.
Illyés Antal szobrászmûvész, restaurátor, a munkálatok vezetõje elmondta, hogy a budapesti székhelyû Mû-Velünk Bt. munkatársai már 8 éve vállalnak feladatokat Körmenden, õk végezték a kastélykápolna felújítását, a két várkerti szobor közül az egyiket restaurálták, a másikat újraalkották. Mindig is úgy érezték, hogy a város vezetése a szûkös anyagi lehetõségek ellenére is szeretné megmenteni a régi korokból megmaradt értékeket. A fõtéri Immaculata-szobor állapotát tekintve a 24. órában van, fontos lenne további romlásának megelõzése. A Dunántúlon az elsõk között lett Kossuth Lajosnak szobra. A Horvai készítette Kossuth-szobrok nem teljesen egyformák, mindig más és más, egyre finomabb megoldásokat alkalmazott a mûvész. Körmendi alkotása mint kompozíció nem remekmû, de egyes részletei - a portré, a kézfej - tökéletesek. Ha elkészül majd a posztamens, érdemes lesz egy távolabbi reflektorral megvilágítani.
Azt is elmondta, hogy ez a munkájuk csaknem két hétig tartott, és nyolc fázisban végezték el feladatukat. Kedvezõ volt az idõjárás, emiatt egyetlen percre sem kellett leállniuk. Megérkezésükkor rögtön rendelkezésre bocsátotta a Városgondnokság a szükséges elektromos áramot és vizet. Rajta kívül Takács Zoltán és Szabó Kálmán restaurátor dolgozott a szobron. Illyés Antal következõ feladata az lesz, hogy indul egy pályázaton, amire nyolc mûvészt hívtak meg, és a nyertes Batthyány-emlékmûvet alkothat.
Szabó Ferenc befejezésül bejelentette, hogy október 6-án adják át ünnepélyesen a szobrot a nagyközönségnek.

Csihar Tamás

Fotó: Jámbori Tamás

(Körmendi Híradó)

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12