Fidesz.hu

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

  nyomtatási kép

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Körmend város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2008. évre
a
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009. tanév elsõ félévére vonatkozóan


1. FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK ("A" típusú pályázat) SZÁMÁRA
(A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.)

és

2. FELSÕOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK ("B" típusú pályázat) SZÁMÁRA
(A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév elsõ féléve.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál (Körmend, Szabadság tér 7.) írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.

A pályázók pályázatukat pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani!

A pályázati ûrlapok mindkét típusra, az igazolás formanyomtatvánnyal együtt 2007. október 1-tõl a Polgármesteri Hivatalban a portán, vagy Szekeres Gábornál, a 117. számú irodában vehetõk át.

Letölthetõ dokumentumok:

Pályázati kiírás A típusú
Pályázati kiírás B típusú
Pályázati ûrlap A típusú
Pályázati ûrlap B típusú
Szociális rászorultság nyilatkozata
Ütemterv (tájékoztató)

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12