Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat

  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. november 26-án (szerdán) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. A Belvárosi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 9/2007. (III.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XII.21.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


10. A gyermekintézmények étkezési díjának megállapításáról szóló 33/2006. (XII.31.) rendelet módosítása és a 2009. évi nyersanyagnormák megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Beszámoló a Somogyi Béla Általános Iskola munkájáról
Előadó: Karakai József igazgató

12. Beszámoló a polgármesternek a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásban, valamint a Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Beszámoló a polgármesterre és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

14. Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2009. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:


15. A 2009. évi terembérleti díjak megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Kalandos Rába part, élő folyó című pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. Pályázat benyújtása a "Tudásdepó-expressz" TÁMOP-3.2.4/08/01. számú pályázatra
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Döntés a "Körmend térségi vízmű ivóvízminőség javítása" megnevezésű fejlesztés KEOP-1.3.0 pályázat első fordulójára történő benyújtása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. Döntés a "Szennyvízelvezetés és tisztítás" kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatása tárgyában kiírt KEOP-1.2.0 pályázat első fordulójára történő benyújtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

20. Fedezet biztosítása a Rákóczi út - Hunyadi út kerékpáros átvezetéshez
Előterjesztő: Bebes István polgármester

21. Fedezet biztosítása az Arany János utcai csapadékvíz-elvezetés megvalósításához
Előterjesztő: Bebes István polgármester

22. Ingatlanvásárlás megtárgyalása (0838/19 hrsz.)
Előterjesztő: Bebes István polgármester

23. Ingatlan adásvétellel kapcsolatos döntéshozatal (428/A/3 hrsz.)
Előterjesztő: Bebes István polgármester

24. Szociális alapszolgáltatási és gyermekvédelmi alapellátási feladatok biztosítására vonatkozó feladatellátási szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

25. Döntéshozatal iskolabusz szolgáltatás ügyében
Előterjesztő: Bebes István polgármester

26. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Megszüntető Okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

27. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

28. Általános iskolák alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

29. Vasivíz Zrt. közgyűlési anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

30. Tájékoztató a Mátyás Király utcai légvezeték kiváltásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

31. Tájékoztató az egyes szociális szakosított formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására benyújtott pályázatról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

32. Tájékoztató a Körmendi Dózsa MTE sportegyesülettel kötött bérleti szerződésről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

InterpellációkKörmend, 2008. november 20.

Bebes István
polgármester

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12