Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat

  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 18-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. A távhőszolgáltatásról szóló 11/1999. (X.21.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. A gyermekintézmények étkezési díjának megállapításáról szóló 33/2006. (XII.31.) rendelet módosítása és a 2009. évi nyersanyagnormák megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. Beszámoló az intézmények gazdálkodásáról, kiadási előirányzataik felhasználásáról, valamint a bevételi előirányzataik teljesítéséről
Előadó: Borsos Éva, a Gamesz vezetője

7. Beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár működéséről
Előadó: Korbacsics Tibor intézményvezető

8. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2008. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

9. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Szabó Ferenc, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

10. Beszámoló a 2008. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: dr. Stepics Anita jegyző

11. Beszámoló a társulásban végzett feladatokról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. A képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:


13. Császár Sándor támogatási kérelme
Előterjesztő: Bebes István polgármester


14. Fedezet emlékplakett készítésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Vasútállomás főépülete külső felújítása - kiegészítő döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. TEUT pályázatok kapcsán nyilatkozatok megtétele
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. Pályázat benyújtása kórházi szükség-áramellátás biztosítására
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. TÁMOP pályázat benyújtása a Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Kölcsey Utcai Általános Iskola vonatkozásában (kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése)
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás települési önkormányzatainak közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és esélyegyenlőségi terve
Előterjesztő: Bebes István polgármester

20. Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez való csatlakozás szándékának kinyilvánítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

21. Jegyzői teljesítménykövetelmények értékelése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

22. A köztisztviselők számára teljesítménycélok meghatározása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

23. Körmend város Tűzoltósága állománya teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

InterpellációkZárt ülés keretében:

1. Beszámoló a zárt ülésen született lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Javaslat Vas Megye Önkormányzata által alapított díjakra, elismerésekre
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2008. december 12.


Bebes István
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12