Fidesz.hu

Pályázati felhívás

2009. február 03. 10:11:57  nyomtatási kép

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi elkülönített pénzalapjára
 

A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéig
pályázhatnak


"helyi civil közösségek, továbbá a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény által meghatározott helyi múzeumok, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, valamint magánszemélyek kulturális és sport programjaik megvalósítása érdekében." (A kiemelt egyesületektől is kérjük a pályázat benyújtását!)

A sport területén támogatásokat a város sport rendeletében meghatározott módon elkészített pályázatok alapján nyújt a bizottság az alábbiak szerint:
A sport tárgyú pályázatnak tartalmaznia kell:


a)a pályázó nevét, működési formáját, a bírósági nyilvántartásba vételt, és a bejegyzés számát,

b)a pályázati célt és a megvalósításhoz szükséges módszereket;

c)a jelentősebb események felsorolását,

d)a pályázati cél megvalósításához szükséges költségvetést, a saját bevételek nagyságát,

e)a sportszervezet bankszámlaszámát

f)a sportszervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a sportszervezetnek köztartozása nincs, és az adózásról és a számvitelről szóló jogszabályoknak megfelelően működik.

Az önkormányzat és bizottsága a kultúra területén
- elsősorban a város ünnepeihez, a Rábához, és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást,
- pályázati lehetőséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására
- külön figyelmet érdemlően támogatja az alternatív művelődésszervezést, a helyi vizuális és zenei programokat

A kulturális tárgyú pályázatnak tartalmaznia kell:


a)a pályázó nevét,
b)működési formáját, a jogi személyiségét igazoló bírósági végzés számát és keltét,
c)a vezető, vagy a képviselő nevét, címét, telefonszámát,
d)a tevékenység, a megvalósítandó program leírását, tételes költségvetését,
e)a szervezet bankszámlaszámát
f) a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs, és az adózásról és a számvitelről szóló jogszabályoknak megfelelően működik.

A pályázatot kizárólag a mellékelt adatlapon, 2009. február 27-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba Baranyai Sándorhoz (sport), vagy Farkas Tibornéhoz(kultúra).
Azok a pályázók, akik már előző évben is nyertek támogatást, annak felhasználásáról a "Támogatási szerződésben" meghatározott módon és időben szíveskedjenek elszámolni, mivel a pályázók köréből kizárja magát az, aki az előző évi támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal nem számolt el!
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást ad Baranyai Sándor és Farkas Tiborné a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy telefonon, az 592 - 937-es számon.
A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. március 20-ig bírálja el, és dönt a támogatások mértékéről. A támogatásokat a képvieslő-testület 2008. márciusi ülésén hagyja jóvá.
A bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a támogatási összeg - pályázati célnak megfelelő - felhasználását ellenőrizze!

Körmend, 2009. január 29.

Egyed Gyula s. k.
az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke

Letölthető dokumentumok:

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12