Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat

2009. február 27. 20:11:36  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának
2009. február 26-ai üléséről.A 2008. évi költségvetés módosítása
A működési bevételek növekedése, átvett pénzeszközök, ill. intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítások miatt módosították a képviselők az elmúlt évi költségvetést. Ennek alapján a bevételek és kiadások főösszegét 4.441.065 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 25.557 eFt-ban, céltartalékát 868.537 eFt-ban hagyták jóvá. Az önkormányzat fejlesztési hitelét változatlanul 45.901 eFt összegben rögzítették.

Közalapítványi beszámolók
A Képviselő-testület megtárgyalta a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Közalapítvány, a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány, a Dr. Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány, valamint a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolókat.
Az ülésen Dr. Déri Miklós a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány elnöke szóban is kiegészítette a beszámolót, ami már a napirend következő pontjában szereplő kérelmüket is érintette. Az alapítvány elnöke elmondta, hogy komoly feladatot jelentett a nyelvi képzés megszervezése, melynek pozitív fogadtatása volt a városban, hiszen 99 fő jelentkezett az angol, német ill. olasz nyelven, alap- és középfokon meghirdetett képzésre. Voltak akik menet közben visszaléptek a képzéstől, viszont a képző intézménynél további 21 fő jelentkezett. Összességében mintegy 3,3 mFt-ba kerül a képzés, amihez hozzájön a sikeres nyelvvizsga költségeinek átvállalása ( a támogatás arányában). A Közalapítvány arról döntött, hogy a 21 fő képzési költségeinek 1/3-át (max. 300 eFt-ot) tud vállalni, míg további 1/3-át a képző intézmény biztosítja. A fennmaradó 1/3 rész biztosítására fordulnak kérelemmel az alapító Önkormányzathoz.
A képviselők egyhangúlag fogadták el a közalapítványok beszámolóit, majd hasonlóképp döntöttek a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 300 eFt-os támogatási kérésével kapcsolatban is. Bebes István polgármester megköszönte a közalapítványok munkáját, melyre továbbiakban is nagy szüksége van a városnak. Külön kiemelte a jelenlegi gazdasági körülményekben a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány tevékenységének fontosságát, pályázati lehetőségek kihasználását. Dr. Déri Miklós, a közalapítvány elnöke szerint számíthat a város az alapítvány tevékenységére, melyet eredményesebbé tenne az önkormányzat pályázatfigyelőjének segítsége. Természetesen - az eddig is jó együttműködésnek megfelelően - ezt biztosítani fogja az önkormányzat.

Jubileumi esztendő Körmend sportjában
A Körmendi Atlétikai Club 1884. július 6-án tartotta alapító közgyűlését, bejegyzésére pedig ugyanez év október 7-én került sor. Az első 100 év működéséről kiadvány készült, melyben bemutatásra került a város sportélete, az egyesületek tevékenysége. Az első sportegyesület megalakulásának 125 éves évfordulója alkalmából az utóbbi 25 esztendő tevékenységének bemutatása hozzájárulhat a jubileum méltó megünnepléséhez. A feladatok koordinálására Jubileumi Bizottságot hozott létre a testület, melynek elnöke Bebes István polgármester, tagjai Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, valamint Köbli József az OKSB alelnöke.Március 15-i ünnepség
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. február 13-i ülésén foglalkozott a 2009. évi március 15-i városi ünnep előkészítésével.
Az ünnepség szervezését a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár civil közösségek bevonásával végzi. Ünnepi beszéd elmondására Majthényi László urat, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét kéri fel Bebes István polgármester a Képviselő-testület nevében..

A tervezett program:

2009. március 15. vasárnap
13.00 óra Játszóház. Batthyány kastély, Színház aula. csákó, fakard készítés, éneklés

14.45 óra Városi Fúvószenekar térzenéje. Szabadság tér, Kossuth szobor.

15.00 óra Városi Ünnepség
Himnusz
KASzT műsora
Ünnepi beszéd: Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke
Kossuth szobor koszorúzása
Szózat
A Városi Fúvószenekar menetzenéjére átvonulás a kastélyba

16.00 óra "Szobor és Ünnep született" - a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület által gondozott, Horvay János Kossuth szobrait bemutató kiállítás megnyitója- a körmendi vonatkozások kiegészítésével. Batthyány kastély - Sala Terrena Galéria

Köszöntő: Bebes István Körmend város polgármestere
Megnyitó: Dr. Kriston Vízi József, a Dombóvári Helytörténeti Múzeum igazgatója, Dr. Nagy Zoltán, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója
Közreműködik: KASzT (korabeli ruhában, a korabeli Rábavidék című lapban megjelent cikkek alapján összeállított rövid műsorral)
Városi Fúvószenekar (a kiállítóterem előtt)
Városi Vegyeskar (az egykori szoboravatóra írt kórusművel)A Dobogó erdő és Hunyadi út- Hegyaljai út védett piramistölgy fasor kezelési terve
Törvényi előírás alapján a védett természeti területekre kezelési tervet kell készíteni, ami a helyi jelentőségű védett természeti területek esetén a települési önkormányzat feladata. A terv tartalmazza a terület növényállományának felmérését, melynek alapján meghatározásra kerülnek a szükséges intézkedések, azok ütemezése, s előírásra kerülnek a fenntartási feladatok is. A Képviselő-testület októberi ülésén fedezetet biztosított a terv elkészítésére, melyet az Ökohydro Kft elvégzett mindkét területre.
A terveket véleményezte az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága, a piramistölgy fasor esetében kikötés nélkül fogadták el, míg a Dobogó erdő esetén kisebb kikötéseket tett. A Képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a kezelési terveket.

Piramistölgy kezelési tervét letöltheti itt 1 2 + térképek 1 2

A Dobogó erdő kezelési tervét letöltheti itt1 2 térképek 1 2

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12