Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat 2009.03.26.

2009. március 23. 10:01:19  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N DNyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 12/2007. (III.30.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző

3. A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.18.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző

Folyó ügyek:

4. Bölcsőde épület felújítását célzó pályázat benyújtása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2009. évi támogatására
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Bebes István polgármester

6. Vételárrész csökkentésére irányuló kérelem
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Használati jogról való lemondást érintő megállapodás jóváhagyása Vas Megye Önkormányzatával
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. "Út a munkához" program - közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez való csatlakozás együttműködési megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Javaslat intézményvezetői pályázatok kiírására
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Bebes István polgármester

12. Magyar Termál Energia Társaság tagjai sorába történő felvétel kérelem
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározásáról
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

14. Tájékoztató a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj elbírálásáról
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Átmeneti segély megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása kapcsán fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása kapcsán fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Bebes István polgármesterKörmend, 2009. március 20.Bebes István
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12