Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat

2009. április 10. 13:34:29  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 9.-ei rendkívüli üléséről

Batthyány-kastély kiemelt projektjavaslat benyújtása
A kastély fejlesztési programját az elmúlt év végén továbbra is a kiemelt projektek között támogatta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a továbbfejlesztett projekt benyújtásának határideje április 15.-e, ennek okán kellett a Képviselő-testületnek rendkívüli ülésen döntést hoznia.
A pályázat változatlanul Kapuprojektek néven fut, és az északi kapuprojekt keretében a Narancsházak (a kastély északi kerti épületei) rekonstrukciója, az egykori kertészet, pálmaház helyreállítása, kapcsolódó korszerű látogató központ, kiállítótér, hangulatos kávézó, és a vendégek figyelmét lekötő egyéb létesítmények kialakítása valósulhat meg, valamint az É-i kert revitalizációjára is sor kerül. A nyugati kapuprojekt pedig a színház épületét kívánja konferenciák, rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tenni a kulturális rendezvények (színház, koncert) mellett.
Az önkormányzatnak több területen kell előkészítő munkákat elvégeznie annak érdekében, hogy a pályázat támogatása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjára (a támogató döntést követő 6 hónapon belül) minden szükséges feltételt teljesítsen. El kell végezni a régészeti, műemléki feltárásokat, melyeket a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (az Oktatási és Kulturális Minisztérium szerve) végez a kutatási engedélyek birtokában. Ezzel párhuzamosan megbízást kellett adni a tervek elkészítésére is, hiszen nevesítés esetén is csak akkor köt a Kormány támogatási szerződést az önkormányzattal, ha az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak. A tervezési munkákat - a szerzői jogosultságok figyelembevételével - szintén a KÖSZ szakemberei (tervezői) készítik el. Az előkészítő költségek a projektben elszámolhatóak.
A projekt költségvetésének meg kell felelni az állam által megfogalmazott követelményeknek, mint például a költséghatékonyság, ezen túl pedig a bevételek és kiadások egyensúlyát hosszú távon fenn kell tartani, a képződő bevételeket pedig csak kötött célzattal lehet felhasználni. A fejlesztés megvalósítása során nagy figyelmet kell fordítani a beütemezett költségek betartására, mert a projekt nevesítését követően többletköltségekre nem hívható le további állami támogatás. Bebes István polgármester elmondta, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács 2 milliárd Ft összegben maximálta kiemelt projektenként a támogatás összegét. Ennek megfelelően a projekt költségvetésének főösszege 2.352.941.000 Ft, melyből 1.999.999.850 Ft a támogatási igény, 352.941.150 Ft pedig az önkormányzati önerő. Az építési költségek összege 2.014.333.000 Ft, míg az előkészítés és egyéb költségek (tervezés, régészeti kutatás, környezeti tanulmányok, pályázatírás, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, könyvvizsgálat, stb.) 338.608.000 Ft-ot tesznek ki.
A polgármester ismertette azt is, hogy a kastély vagyonkezelői jogának megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.) által meghatározott feltételek közül rendelkezésre áll már az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői jogról való lemondása, a Vas Megyei Önkormányzat szintén meghozta e tekintetben döntését, már csak az Oktatási és Kulturális Minisztérium jóváhagyása szükséges, melyet remélhetőleg nem lassítanak le a Kormány változásával kapcsolatos folyamatok. Várhatóan április közepén megkezdődik a tárgyalás az MNV Zrt. képviselőivel a vagyonkezelői jog átadásával kapcsolatos szerződésről.
A Képviselő-testület 15 igen és egy tartózkodás mellett jóváhagyta a pályázat benyújtását a fentiekben ismertetett költségvetési kerettel, melynek önerejét költségvetési rendeleteiben elkülönítette, s biztosítani fogja a projekt végrehajtása során. Felhatalmazták a képviselők a polgármestert a projekt benyújtására, és képviseletére az illetékes hatóságok előtt.


Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának meghatározása
A Képviselő-testület február 12-én döntött a költségvetési rendelet elfogadásáról, melyben rendelkezett arról is, hogy 2009/10-es tanévben a város óvodáiban 9-9 csoport, míg az általános iskolákban összesen 6 osztály indulhat. A gyermeklétszámok alapján tartható lett volna a csoport és osztályszám, de a februárban és márciusban lezajlott szakértői vizsgálatok, valamint a szülői szándékfelmérések eredményei alapján módosítani kellett a képviselőknek a korábbi döntésen. A 147 tanköteles korú gyermek közül ugyanis mintegy másfél osztálynyi (32 fő) gyermek marad az óvodában, a magyarszecsődi tagiskolában pedig nagyon alacsony létszámmal (8 fő) indul az első osztály. A kiegészítő normatívák igényléséhez meghatározott átlaglétszámokat kell teljesíteni, ami - amennyiben az intézményt fenntartó társulás tagönkormányzatai között 10 ezernél nagyobb lakosságszámú település van - a következőképpen alakul: 1-4 évfolyamon együttesen 16 fős átlaglétszámot; 5-7 évfolyamon együttesen 23 fős átlaglétszámot, 8. évfolyamon 17 fős átlaglétszámot kell teljesíteni.
Az óvodai beiratkozások esetében a születésszámok alapján 87 gyermek várható az óvodákba, itt nagyobb problémát az okozhat, ha a szülők nem 3 évesen, hanem csak később íratják be gyermeküket (a vonatkozó jogszabály 5 éves kor betöltésétől teszi kötelezővé). Az óvodák esetében 20 fős átlaglétszámot kell teljesíteni a mikrotérségi társulás területén, mely a 9-9 csoport indítása esetén a jelenlegi gazdasági helyzetben nem garantálható.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta a kialakult helyzetet, s - a szülői igényeknek megfelelően - azt javasolta a testületnek, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, valamint az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában 2-2, míg a Somogyi Béla Általános Iskolában 1 osztály indulhasson a következő tanévben. A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda esetében pedig 8, míg a Mátyás Király Utcai Óvoda esetén 9 csoport indítására tettek javaslatot.
Bebes István polgármester elmondta, hogy a születési adatok további létszámcsökkenést vetítenek előre, ezért az intézményeknek is mindent el kell követni annak érdekében, hogy tudatosítsák a szülőkben, hogy miért előnyös számukra, ha helyben választanak oktatási-nevelési intézményt. A képviselők egyhangúlag fogadták el a szakbizottság javaslatát.

Megbízás jegyzői feladatok ellátására
A város jegyzője, dr. Stepics Anita március végétől táppénzes állományba vonult. Távolléte gyermekének születése miatt tartós lesz. Az Önkormányzati törvény értelmében a jegyző általános helyettese az aljegyző, s a képviselők úgy határoztak, hogy erre az időszakra nem alkalmaznak megbízott jegyzőt, hanem Gombásné Nardai Ibolya aljegyzőt bízzák meg a jegyzői feladatok ellátásával.

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12