Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat

2009. április 24. 07:47:13  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. április 29-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N DNyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, a költségvetési zárszámadás és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása, a belső ellenőri jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Beszámoló a körmendi Rendőrkapitányság tevékenységéről
Előadó: Szendrődi Barnabás rendőrkapitány

4. Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft. minőségi mutatók alapján végzett munkájáról
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Folyó ügyek:

5. A Régióhő Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A Vasivíz Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. A Nyugat-Pannon Regionális Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. A Müllex-Körmend Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


9. Pályázati program megvalósításához fedezet biztosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Értékesítésre kijelölt ingatlanok körének felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Tűzoltósági vagyonértékesítés
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Megállapodás bérleti jogviszony megszüntetéséről és vitás kérdések egyezséggel történő rendezéséről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Rába-parti Fórum Egyesülettel megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapításával összefüggő döntésekre
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Közoktatási intézmények házirendjének felülvizsgálata és jóváhagyása
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

16. Hősök Napja - városi ünnepség előkészítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Intézményi létszám meghatározása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Önkormányzati hatósági ügyben döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármesterKörmend, 2009. április 23.Bebes István
polgármester

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12