Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat

2009. május 22. 13:09:25  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 28-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1.Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2.Körmend város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3.Beszámoló a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

4.Beszámoló az ifjúsági referens munkájáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

5.Saját erő biztosítása CÉDE és TEUT pályázatokhoz
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6.A 144/2008. (VII.17.) számú határozat módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7.2009. évre vonatkozóan a likvid hitelszerződés módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8.Megállapodás jóváhagyása orvosi ügyelet vonatkozásában
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9.Alapító Okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10.Tájékoztató a 2009. évi közbeszerzési tervről
Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

11.Tájékoztató az óvodai, általános iskolai beíratásokról
Előterjesztő: Bebes István polgármester, Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1.Körmendi Idősekért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása, alapító okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2.Hatósági ügyben fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2009. május 22.

Bebes István
polgármester

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12