Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat

2009. július 15. 18:16:51  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 15-ei rendkívüli üléséről.


Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása
Az Önkormányzat közép és hosszú távú fejlesztési terveiben kiemelt szerepet szán a Batthyány-kastélynak, melynek megvalósítására több pályázatot dolgozott ki és nyújtott be. A Várkert megújítását a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, míg a Batthyány-kastély központi épületének közösségi tereit az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kívánja felújítani a város. A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2009-2010. évi Akciótervének kiemelt projektjavaslatai között pedig szerepel a Batthyány várkastély értéknövelő megújításának I. üteme (Kapuprojektek). A sikeres pályázatok feltétele az ingatlanegyüttes vagyonkezelői jogának megszerzése, melyet még 2004-ben kezdeményezett az önkormányzat az állami vagyont kezelő szervezettel, mely közben szervezeti átalakuláson is keresztülment. Jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt jogosult az állam érdekében eljárni és a szerződést megkötni. Április közepétől folytak az egyeztetések a vagyonkezelési szerződés végleges formájáról, melyet természetesen megelőzött a jelenlegi vagyonkezelők és illetékes minisztériumok hozzájárulásainak megszerzése is.
A szerződésnek három lényeges pontját kell kiemelni, mely közül az első a kezelői jog időtartamára vonatkozik. A város által elindított fejlesztések megvalósítása érdekében hosszú távú szerződés megkötése indokolt, így a felek 35 évben határozták meg a vagyonkezelői jog átadásának időtartamát.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi XVI. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírják, hogy az állami vagyon - melynek tulajdonosa a Magyar Állam - után a kezelőnek vagyonkezelési díjat kell fizetnie. Ennek mértékét a szerződésben bruttó 16 mFt-ban határozták meg (2009-ben időarányosan). Ugyanakkor az Önkormányzat a fejlesztésekre fordított forrásait (pl. a fent említett pályázatok önerejét) érvényesítheti a vagyonkezelési díj megfizetésére. Ugyanez érvényes a harmadik fontos elemnél, az értékcsökkenésből származó visszapótlási kötelezettség esetében is, ami az MNV Zrt nyilvántartásaiban szereplő bruttó könyv szerinti érték 2 %-a, azaz 5,7 mFt.
Bebes István polgármester kiemelte, hogy a kastéllyal kapcsolatos pályázatok benyújtása a vagyonkezelői jog nélkül történt, így most stratégiai döntés előtt áll a testület. A korábbi évek munkája, befektetett energiája és előkészítő költségei igazolást nyerhetnek, s kedvezően befolyásolhatják a pályázatok elbírálását is. Ellenkező esetben hiábavalóak voltak az eddigi erőfeszítések, benyújtott pályázatok. Azt is elmondta, hogy lényegesen szigorúbb feltételekről indultak a tárgyalások mind az időtartam, mind pedig a vagyonkezelői díj tekintetében (rövidebb időtartam, lényegesen magasabb kezelői díj). Az 5 körben lezajlott tárgyalások eredménye a mostani tervezet. Felelős döntést kért a képviselőktől, hiszen a szerződés a szigorú törvényi kötelezettségnek megfelelően, valamint jogi, pénzügyi, és szakmai területeken is az önkormányzat érdekeinek jelenleg érvényesíthető maximumán fogalmazódott meg, ugyanakkor megléte alapvető fontosságú a város fejlődését meghatározó projektek szempontjából.
Bán Miklós képviselő a fizetési kötelezettségek és az érvényesíthető beruházási költségek technikai ütemezésének részleteire, míg Mecsériné Doktor Rozália képviselő a szerződésben szereplő kommunikációval kapcsolatos feladatokra, ill. a fejlesztésekhez, karbantartásokhoz kötődő bejelentési kötelezettségekre kérdezett rá. A polgármester válaszában elmondta, hogy a fejlesztések miatt hosszú időn keresztül nem lesz kifizetési kötelezettsége az önkormányzatnak, a kommunikációra vonatkozóan pedig keret-megállapodást kell kötni, így elkerülhető az esetenkénti engedélyeztetés szükségessége. A fejlesztésekhez, karbantartásokhoz pedig az érvényes építési szabályzatoknak, engedélyezési eljárásoknak megfelelően kell eljárni, a szerződés meghatározza azt is, hogy milyen esetben nem kell az MNV Zrt engedélye.
Egyed Gyula képviselő tervezhető, hosszú távú megállapodásként jellemezte az előkészített szerződést, mely a várost előrelendítő fejlesztésekhez elengedhetetlen. Fontosnak ítélte, hogy a megvalósításra kerülő beruházások széles körben ismertté váljanak, jótékony hatását így nemcsak a város, hanem a kistérség is érzékelheti majd.
Bebes István zárszavában úgy értékelte a helyzetet, hogy egy olyan munka kezdődött el, ami meghatározó jelentőséggel befolyásolja az elkövetkező testületek ténykedését is, ugyanakkor Körmend és a térsége javát fogja szolgálni, hiszen - bár állami tulajdon értékét növelik a beruházások - de végre felelős, jó gazdája lesz a kastélynak. Az egymásra épülő beruházások pedig végre értékéhez méltó állapotba hozzák történelmi örökségünket, mely egyúttal a város fejlődését is szolgálni fogja.
A Képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá a Vagyonkezelői Szerződés tervezetét, s hatalmazta fel a polgármestert annak aláírására.Étkezési térítési díjak változása
Az ÁFA emelkedése az intézményi étkezések díjának változtatását is szükségessé tette. Néhány alapvető élelmiszer és a távhő ÁFA tartalma ugyan csökkent 2 %-kal, ugyanakkor viszont a többi költségelemnél 5%-os növekedés következett be. Emiatt a felnőttek ebéd nyersanyag normáját 314 Ft/nap, míg a szociális ebéd nyersanyag normáját 292 Ft/nap összegben határozta meg a testület július 1-től. Változtak a rendeletben meghatározott gyermekintézmények térítési díja is, mely szerint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai a bölcsődében és az óvodákban 360 Ft-ra nőnek naponta. Az általános iskolákban a napközbeni háromszori étkezés 372 Ft-ba fog kerülni, míg az ebéd 220 Ft, a tízórai és az uzsonna egyaránt 76 Ft lesz naponta. A Középiskolai kollégium esetén 742 Ft, míg a középiskolai ebéd esetén 314 Ft a napi térítési díj összege a kihirdetéstől. A szolgáltatást változatlanul a SODEXHO Magyarország Kft biztosítja Körmenden.
A nem körmendi telephellyel rendelkező tagintézményekben az Altroplussz Kft biztosítja az étkeztetést, ahol a következőképp alakulnak szolgáltatási díjak: a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díja az óvodákban 384 Ft/nap, az általános iskolában a tízórai és az uzsonna egyaránt 78 Ft lesz naponta, míg az ebéd 254 Ft-ba fog kerülni július 1-től.


Röviden

A Drain Team ÖKO Kft a folyékonyhulladék elszállítás díjának módosítását kezdeményezte az Áfa 5 %-os emelkedése miatt. A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében beépítésre került a díjrendeletbe a változás, melynek alapján augusztus 1-től a korábbi 1.440 Ft/m3 helyett 1.500 Ft/m3 díjat kell fizetni.

A helyi személyszállítás költségeit szintén érinti az Áfa változás, ezért a szolgáltatást ellátó Vasi Volán Zrt kezdeményezte a viteldíjak módosítását. A képviselők helyt adtak a kérelemnek, melyet követően augusztus 1-től a

vonaljegy: 155,-Ft-ba,
összvonalas névre szóló bérletjegy
- havi: 4.390,-Ft-ba,
- félhavi: 2.900,-Ft-ba,
tanuló-nyugdíjas havi bérletjegy: 1.430,-Ft-ba fog kerülni.

Módosította Képviselő-testület a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását, mely az iskolabusz szolgáltatás szervezésének bővülésével kapcsolatos pontosításokat tartalmazza.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12