Fidesz.hu

Körmend Város Ünnepnapja

2009. október 30. 19:29:29  nyomtatási kép

Október 28-a Körmend Város Ünnepnapja, s ezen a napon több megemlékezésre, ünnepségre kerül sor a város különböző pontjain. 14 órától Dr. Batthyány-Strattmann László születésének 139. évfordulójára emlékeztek a nevét viselő kórház falánál elhelyezett emléktáblánál, ahol Bebes István polgármester emlékezett meg a "szegények orvosáról", méltatva tevékenységét, életútját, mely követendő példaként szolgálhat a ma embere számára is. Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola diákjai szintén felidézték a boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László emlékét, majd az ünneplők koszorúkat helyeztek el.

Körmend városi kiváltságlevelét 765 éve adományozta IV. Béla a településnek, ennek emlékére délután 5 órakor IV. Béla király szobránál helyezett el koszorút az önkormányzat nevében Bebes István polgármester és Szabó Ferenc alpolgármester.

Ezt követően a megemlékezés és tisztelet koszorúit a Várudvarban boldog Batthyány-Strattmann László szobránál is elhelyezték a megemlékezők, a város nevében Bebes István és Czvitkovics Gyula alpolgármester.

Este 6 órakor vette kezdetét a Batthyány-kastély Színháztermében az Ünnepi képviselő-testületi ülés. Bebes István beszédében megemlékezett a városi kiváltságlevél adományozását megelőző vészterhes időkre, a tatárjárásra, és IV. Bélának utána következő országépítő munkájára. Utóbbi részeként 1244. október 28-án következett be az a nevezetes nap a város életében, amikor IV. Béla király Kiskomárom közelében adományozta azt a kiváltságlevelet a településnek, mely a királyi "vendégnépeknek", a hospeseknek városi kiváltságokat biztosított. Jelentőségét a várossá válás jogi feltételeinek biztosítása adta, mely kihatott a közigazgatási, bíráskodási önállóságra, személy és vagyonbiztonságra, és a vámmentesség adományozásával a gazdasági fejlődésre is. IV. Béla nagy formátumú történelmi személyiség, tevékenységének jelentős kihatása volt Magyarország későbbi időszakára is, s a polgármester megnevezte, tettei mit üzennek ma számunkra: "Elsősorban azt, hogy olyan gazdasági partnereket kell felkutatnunk, a városban megtelepítenünk, és "kiváltságokkal" privilégiumokkal felruháznunk, akik hosszú távon biztosítani tudják a város lakosságának megélhetését. Olyan partnereket keresünk, akik nem belőlünk, hanem értünk és velünk együtt a város felvirágoztatásáért kívánnak munkálkodni. Olyan közigazgatást kell magvalósítanunk, mely szolgálja a lakosság érdekeit, ugyanakkor érvényt szerez a törvény szavának, betartja és betartatja azokat. Olyan közbiztonságot kell megteremtenünk, mely észrevétlen a jogkövető polgár számára, ugyanakkor visszatartó erő a törvénysértővel szemben. Olyan város kialakítása, működtetése a célunk, melyben jól érzi magát a helyben élő, és különös megbecsülést élvez a vendég."
Mint mondta ezek valós célok, de sokat kell közösen tennünk érte, s példaként Batthyány Lászlót az EMBERT állította.


Ezt követően a polgármester átadta az emlékdiplomákat, és városi kitüntetéseket.

Emlékdiplomát vett át:
Fancsali Andrásné nyugalmazott tanító, iskolaigazgató - arany oklevél
Dr. Gyürki László pápai prelátus - aranydiploma
Sárffy Endréné nyugalmazott tanító - gyémánt oklevél
Mosonyi Lászlóné nyugalmazott óvónő, intézményvezető - vasoklevél
 
Emlékplakettet kapott:
Sabáli László nyugalmazott, címzetes zeneiskolai igazgató - Körmend ismételt várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából
 
Tárgyjutalomban részesült:
Andorka Imre edző - kiemelkedően eredményes edzői tevékenységéért (Castrum-Sec Dinamica SE)
 
Körmend Város Érdekében Kifejtett Közösségépítő Tevékenységért díj ezüst fokozatú oklevelét vette át: Molnár Éva Mária a díszítőművész kör vezetője
 
Körmend Város Érdekében Kifejtett Közművelődési Tevékenységért díj ezüst fokozatú oklevelét vette át: Tuboly Vince gazdasági ügyintéző, a Faludi Ferenc Könyvtár alkalmazottja
 
Körmend Város Érdekében Kifejtett Közművelődési Tevékenységért díj arany fokozatú oklevelét vette át: Sabáli Lászlóné nyugalmazott tanár, vezető karnagy (Városi Vegyeskar)
 
Körmend Város Érdekében Kifejtett Sporttevékenységért díj arany fokozatú oklevelét vette át: Dancsecs Bojána sportoló,  a körmendi Castrum-Sec Dinamica SE versenyzője.


Az elismerések átadása után a Somogyi Béla Általános Iskola diákjainak és Körmendi KastélySzínház Társulat tagjának Vörös Attilának színvonalas műsorát láthatták az ünnepség iránt érdeklődők. Az ünnep lezárásaként a díjazottakat egy pohár pezsgővel látta vendégül a város polgármestere.


Az ünnepnapon készült képeket a Képgalériában >>>itt<<< tekinthetik meg

Fotó: Jámbori Tamás

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12