Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2009. november 12.

2009. november 12. 19:16:16  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 12-ei rendkívüli üléséről.

A napirend módosításával kezdődött az ülés, mert a zárt ülés anyagának megtárgyalását a következő ülésre halasztották a képviselők.

Egészségügyi közszolgáltatás biztosítása
2004-ben került sor az egészségügyi közszolgáltatási feladatok ellátásának szakmai befektető és szolgáltató bevonásával történő működtetésére. Mindez annak érdekében történt, hogy a kórház szakmai önállóságának megőrzése mellett hatékonyan működjön, megfelelő költségvetési keretekkel. Döntő szempont volt, hogy a Körmenden és vonzáskörzetében élők ellátása stabilan és biztonságosan ebben a formában volt megvalósítható.
A kórház működtetése megfelelt az elvárásoknak az elmúlt öt évben, az egészségügy átszervezése közepette is meg tudta őrizni szakmai önállóságát a körmendi kórház. Tevékenységéről félévente beszámolóban tájékoztatást kaptak a képviselők, s a szakmai mutatók alapján történő értékelések jó színvonalú ellátásról tanúskodtak. Az Önkormányzatnak ebben az időszakban csak fejlesztésre kellett 2 alkalommal pénzügyi támogatást nyújtani, egy ízben pályázati támogatások önerejének biztosítására, illetve célfeladatok mellett végzett ingatlan-felújításokra. Így került sor az aggregátoros áramellátás biztosítására, illetve a tetemhűtő és emelő berendezés beszerzésére, a helyiség felújítására.
A 2010-es központi költségvetésben szereplő adatok (a sarokszámokat elfogadta a Parlament) szerint a kórházak finanszírozási változásai bizonytalan helyzetet teremtenek, s különösen hátrányos érintené a kórházat a jelenlegi formában történő további működés esetén. Az ellátás színvonalának megőrzése, a kórház szakmai önállóságának fenntartása de mindenekelőtt a térségben élők érdekében történő felelősségteljes gondolkodás azt kívánta ebben a helyzetben, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze, hogy a szolgáltató kft tulajdonjoga kerüljön a város kizárólagos tulajdonába. Az ellátás zavartalan biztosítása mellett a későbbiekben indokolt dönteni a Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Kft nonprofit Kft-vé történő átalakításáról is.
Bebes István polgármester kihangsúlyozta, hogy 2004-ben is a kórház biztonságos és stabil működtetése volt a cél a térségben élők érdekében, ez most sincs másként. Az önkormányzat az elmúlt években a kórház fejlesztéseit segítette, a korábban a működésbe betett évi kb. 50-60 mFt-ot más területekre lehetett koncentrálni. A finanszírozás változása azonban lépésre kényszeríti a testületet, hiszen a változások egyértelműen a jelenlegi működtetési forma ellen hatnak.
Dr. Kern József a működtetést végző MediSyst Kft tulajdonosa is jelen volt a Képviselő-testület ülésén, s értékelte a Kórház működését, jelenlegi helyzetét, s ismertette, hogy milyen indokok vezettek ahhoz, hogy megfontolásra kerüljön a kórház további működtetése. Mint mondta, a körmendi kórház egyike azon kevés kórházaknak, amelyik stabilan működik, az elmúlt években szakmai színvonalát megőrizte, sőt fejleszteni tudta. Számos tényező nehezítette mindezt, 2007-ben az aktív ágyakat csökkentették 35 %-kal, ami ugyanekkora bevételkiesést is jelentett. Ezt követően a vizitdíj, napidíj bevezetése érintette hátrányosan a kórházat, hiszen a költségvetésbe be lett tervezve, eltörlését követően pótlásáról viszont senki nem gondoskodott. Felemelték az étkezési normatívákat, havi 5-600 e Ft pluszkiadás fedezet nélkül, egyedi kiadásként a széfek beszerzése jelentkezett. Legnagyobb problémának azt tartotta, hogy a magánműködtetők hátrányosan voltak megkülönböztetve az állami, önkormányzati működtetőkkel szemben, holott hasonló feladatellátást végeztek (13. havi bért finanszírozását nem kapták meg; közalkalmazotti bérnövekményt szintén nem; iparűzési adót kellett fizetni, amit viszont az OEP nem fogadott el így ezt a finanszírozási részt visszavonta; jubileumi jutalmakra szintén nem kaptak forrást). 2008-ban bevezették a teljesítményvolumen korlátot, ami jelentős finanszírozás csökkenést eredményezett, 2009 áprilisától pedig 70 %-ig biztosították a 100 %- teljesítés költséget, a felett pontértékhez kötődött a támogatás. Míg a bevezetés elején 1 pont 1,60 Ft-ot ért, júliusban már csak 1 fillért. Novembertől gyakorlatilag a 70 % feletti teljesítést nem, v. minimálisan finanszírozzák, tehát a kieső részt saját forrásból kell biztosítani. Ezekkel a mozzanatokkal nem számolhatott sem a befektető sem az önkormányzat a szolgáltatási és beruházási szerződés megkötésekor, ráadásul 8 %-os további kivonás látható a 2010-es költségvetés kapcsán. Időszerű most döntést hozni a kérdésben, hisz jelentős forrásoktól eshet el a kórház, ami a szolgáltatás színvonalának fenntartásában is nehézségeket okozna. Korrekt és partneri viszony volt a szolgáltató, a befektető és az önkormányzat között, mindkét szerződés lehetőséget nyújt az együttműködés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, s rendezi annak módját is.
Köbli József képviselő név szerinti szavazást kért a határozati javaslatról, míg Egyed Gyula képviselő szerint reális értékelés hangzott el a kórházzal kapcsolatban, s a gazdasági számítások eredményeire kérdezett rá. Szabó Ferenc alpolgármester a működtetés fontosságára hívta fel a figyelmet, melyet úgy kell megvalósítani, hogy a betegek érdekének megfelelően történjen, de a város is tudja működtetni. Érdeklődött arról, hogy várhatóan mekkora összegben kell a működtetést finanszírozni, s arra kért minden képviselőt, hogy ne kerüljön politikai vita kereszttüzébe a kórház.
Dr. Kern József elmondta, hogy az Önkormányzat nem járhat rosszabbul mint az átadáskor, illetve átvételkor, ráadásul fejlesztés, értéknövelés is történt az ingatlanban és az ingóságokban is. A jövőbeni állapotokról csak annyit tudott mondani, hogy ha a jelenlegi helyzet marad, az semmiképp nem kedvez a kórháznak, csak az önkormányzati működtetés jelenti az esélyt a további színvonalas működtetés biztosítására.
Geosics László képviselő a biztonságos működtetés érdekében az önkormányzati szerepvállalása mellett érvelt, míg Bán Miklós képviselő ennek megfelelő formájának fontosságáról szólt.
Dr. Németh Attila a szolgáltató ügyvezetője szerint az öt évvel ezelőtti döntés arról szólt, hogy megmarad-e a kórház, s most hasonlóan fontos pillanat következett be. Az önkormányzatnak érdeke, hogy egy jól működő, jól szervezett, aktív ágyakkal rendelkező kórház nyújtson térségi ellátást, amit a finanszírozási környezet változása miatt a jövőben az önkormányzati szerepvállalás biztosíthat.
Czvitkovics Gyula alpolgármester szerint 2004-ben, és most is a térség több mint 50 ezer lakosának érdekeinek megfelelően kell felelős döntést hozni. Problémákkal küzdött a finanszírozás miatt a szolgáltató, de az állami alulfinanszírozás más területeken is súlyos működési problémákat okoz.
Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésének üléséről számolt be, és elmondta, hogy 7 igen és 1 tartózkodás mellett támogatták a működtetés visszavételéről szóló előterjesztést. Elmondta azt is, hogy csak látszólag ellentétes a 2004-es és a mostani irány, hiszen mindkét döntés annak érdekében történt (ill. fog történni), hogy Körmendnek és környékének legyen működő kórháza. A korábbi döntés igazolást nyert, a helyzet mostanra megváltozott, ehhez az önkormányzatnak alkalmazkodnia kell.
Bebes István zárszavában kihangsúlyozta, hogy szükség van az önkormányzat szerepvállalására. Az állam láthatóan kihátrál több állami feladat teljesítéséből is (lásd pl. a közösségi közlekedés biztosítása), a nehéz helyzetben levő önkormányzatok azonban nem tehetik ezt meg. Úgy tűnik biztosabb hátteret jelent a mai viszonyok között az önkormányzati működtetés, mintha továbbra is magánszolgáltató közreműködésével történik az ellátás biztosítása.
Név szerinti szavazás történt a határozati javaslatról, mely szerint a város a dr. Batthyány Strattmann László Kórház működtetésének jogát az önkormányzat visszaveszi. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szolgáltatási és Beruházási Szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa, és az üzletrészek megvásárlásához szükséges megállapodásokat előkészítse.
Bebes István, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Faragó Gábor, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Kárnics Ferenc, Németh Tamás, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, és Tóth Gábor képviselő támogatta a javaslatot. Köbli József és Szabadi István képviselők tartózkodtak a szavazástól. A Képviselő-testület 13 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12