Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2009. november 26.

2009. november 21. 07:26:50  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 26.-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Beszámoló a polgármesterre és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

9. Beszámoló a polgármesternek a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett 2009. II. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Beszámoló a polgármesternek a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Beszámoló az egyes önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Beszámoló az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:

13. A Vasivíz Zrt. közgyűlési anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Fedezet biztosítása a Körmendi Evangélikus Egyházközség támogatási kérelméhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. A Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. és Körmend város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás tapasztalatairól beszámoló
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. A közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester, Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

17. Intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. "Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában - Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése - az osztrák-magyar határtérségben" című projekt támogatása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. Körmend város Tűzoltósága állományára vonatkozó 2010. évi teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Régióhő Kft. Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2009. november 20.

Bebes István
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12