Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2010. január 28.

2010. január 25. 09:46:34  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 28-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő Bebes István polgármester

3. Körmend város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:

4. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Önkormányzati ingatlanokat érintő területrendezés ügye
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Körmend 2010. Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft-vel, valamint földhasználati jog alapításához hozzájárulás
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. A kommunizmus áldozatainak emléknapja - február 25.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. A haza védelmében hősi halált halt Körmend város szülötte, a néhai vitéz Bejczy József repülő százados postumus alezredessé történő előléptetésének kezdeményezése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Pályázat benyújtása a "Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" - "Tudásdepó-Expressz" TÁMOP-3.2.4-09/01 kódszámú pályázatra
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Pályázat benyújtása a "Gyógypedagógiai reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP-1.1.1/09/1 kódszámú pályázatra
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Pályázat benyújtása a szenvedélybeteg ellátórendszer tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. VASIVÍZ Zrt. Alapszabályának véleményezése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. A Körmendi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. A Körmendi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselői díjazásának megállapítása

3. Javaslat Vas Megye Önkormányzata által alapított díjakra, elismerésekre
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2010. január 22.

Bebes István
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12