Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2010. március 25.

2010. március 20. 10:16:13  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. március 25-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formákról szóló 12/2007.(III.30.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Fiatal Házasok Otthona működéséről szóló 16/1996.(VIII.13.) sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Körmend Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Mátyás király Utcai Óvoda és Bölcsőde nevelőmunkájáról, működéséről
Előterjesztő: Vadász Mária intézményvezető

Folyó ügyek:

6. Körmend Város Környezetvédelmi Programjának tárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi munkájáról beszámoló
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. NYDOP-2009-1.3.1/A,B,C. - "Az üzleti infrastruktúra és befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátor házak támogatása" pályázat
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Körmend 460/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítási ügye
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Feladat-ellátási szerződés fogyatékosok nappali ellátására a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Körmend Város Önkormányzata és a Rába-parti Fórum Egyesület között a "Vizi túra táborhely (Csónakkikötő) használatba adásáról" szóló megállapodásból adódó 2009. évi tevékenységről beszámoló
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Közbiztonság érdekében végzett többletmunka támogatása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Körmend Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Tájékoztató a "Boldog Batthyány-Strattman László" ösztöndíj pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke
Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke


Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Önkormányzati hatósági ügyben döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Önkormányzati hatósági ügyben döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármesterKörmend, 2010. március 19.Bebes István
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12