Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2010. április 29.

2010. április 24. 08:45:32  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 29-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről. Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, a költségvetési zárszámadás és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása, a belső ellenőri jelentés megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Szerkezeti terv módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Körmend Belvárosi Építési Szabályzatáról szóló 9/2007.(II.23.) sz. rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Körmendi Rendőrkapitányság 2009. évi munkájáról.
Előterjesztő: Szendrődi Barnabás rendőrkapitány

Folyó ügyek:

6. Intézkedési Terv jóváhagyása az Állami Számvevőszék 2009. évi átfogó felülvizsgálata kapcsán.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. VASIVÍZ Zrt. 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. MÜLLEX Kft. 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. RÉGIÓHŐ Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Pályázat benyújtása a tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. A helyi védett természeti területek kezelési tervének felülvizsgálata.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Önkormányzati ingatlanokat érintő területrendezés.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Körmend 460/2. hrsz. ingatlan ügye.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Alapító okiratok felülvizsgálata.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. Hősök napja - városi ünnepség előkészítése.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Tájékoztató a közoktatási és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke


Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tagjának megválasztására javaslattétel
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2010. április 22.

Bebes István
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12