Fidesz.hu

Az egyéni választókerületek számának és területének megállapítása

  nyomtatási kép

Helyi Választási Iroda Vezetője
9900 Körmend Szabadság tér 7.

Ügyiratszám: TI-159-3/2010.

Tárgy: Körmend településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása.

HATÁROZATA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §. d.) , 5. §. (1), 5. §. (2) a.) pontja alapján megállapítom, hogy Körmend városban az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma az alábbi:

8 egyéni választókerületi mandátum és
3 kompenzációs listás mandátumEzen határozat ellen a kihirdetéstől számított 2 napon belül lehet fellebbezéssel élni a Vas Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (Szombathely, Berzsenyi tér 1.) A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

INDOKOLÁSA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. §. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi választási iroda vezetője a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a településen megszerezhető mandátumok számát. Ezen törvényi felhatalmazás alapján - figyelemmel a 2010. évi L. törvény 4. §. d.) pontjában, valamint az 5. §. (1) és (2) bekezdés a.) pontjában foglaltakra állapítottam meg Körmend településen az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok számát. Körmend lakosságszáma 11.920 (2010. január 1-én), ebből adódóan a 2010. évi L. törvény 5. §. (2) bek. a.) pontja értelmében az "egyéni választókerületek és kompenzációs listás mandátumok száma: 25.000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum".

Határozatom a 2010. évi L. törvény 4-5. §-ain, valamint a 24. §. (2) bekezdésén alapszik.


Körmend, 2010. július 7.Gombásné Nardai Ibolya
Helyi Választási Iroda VezetőjeHelyi Választási Iroda Vezetője
9900 Körmend Szabadság tér 7.

Ügyiratszám: TI-159-4/2010.

Tárgy: Körmend településen az egyéni választókerületek számának és területének megállapítása.

HATÁROZATA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. §. (2) bekezdése, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 9.§. (1) bekezdése alapján Körmend településen - ezen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítom meg az egyéni választókerületek sorszámát és területét.

Ezen határozat ellen a kihirdetéstől számított 2 napon belül lehet fellebbezéssel élni a Vas Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (Szombathely, Berzsenyi tér 1.) A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

INDOKOLÁS


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. §. (3) bekezdése előírja, hogy a 10.000-nél több lakosú település választási iroda vezetője a törvény hatálybalépését követőn 30 napon belül megállapítja az egyéni választókerületek sorszámát és területét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4-5. §-aiban foglaltak alapján Körmend településen az egyéni választókerületekben megszerezhető mandátumok száma 8, az eddigi 10 mandátummal szemben. A választókerületek kialakításánál figyelemmel voltam a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 9. §-ában foglaltakra, mely szerint a "választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy a választókerületenként a lakosság száma megközelítően azonos legyen, de figyelemmel kell lenni a nemzetiségi, vallási, történelmi, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra is."Azáltal, hogy az eddigi 10 egyéni választókerület helyett 8 egyéni választókerületet kellett létrehozni több választókerület határa is megváltozott, ezáltal a lakosság száma is választókerületenként meg növekedett.
A 01. választókerületben a választópolgárok szám az új területi kialakítás következtében duplájára nőtt, de még így is alacsonyabb a többi átlagánál, azonban ennek ilyen formán történő megállapítása azért szükséges, hogy a későbbiekben az igazolással szavazók és a településszintû lakcímmel rendelkezők részére itt a szavazás - mint kijelölt szavazókör - biztosítható legyen. A 01-07. választókerületben - minden választókerület esetében egy szavazókör került kialakításra, figyelemmel a helyi sajátosságokra és lehetőségekre. A szavazókörök kialakításánál figyelemmel voltam a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. §. (2) bekezdésében foglaltakra. A 08. számú választókerületben - a helyi sajátosságokat figyelembe véve (elsődlegesen földrajzi ) 3 szavazókör került kialakításra, ahol ugyan a választópolgárok száma alacsonyabb, de különböző városrészek tartoznak ide, földrajzilag távol esnek egymástól, de ezáltal lehet a helyi sajátosságoknak érvény szerezni.
Határozatom a 2010. évi L. törvény 4-5. §-ain, a 24. §. (2) bekezdésén, valamint az 1997. évi C. törvény 9-10. §-ain alapszik.Körmend, 2010. július 7.Gombásné Nardai Ibolya
Helyi Választási Iroda Vezetője
Letölthető dokumentumok:

Körmend településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása

Körmend településen az egyéni választókerületek számának és területének megállapítása

Szavazókörök

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12