Fidesz.hu

Körmend: amilyen a város ifjúsága, olyan lesz a jövője

2010. július 21. 08:40:31  nyomtatási kép

Az ifjúságpolitika, mint önálló szakterület 1999-ben fogalmazódott meg először kiemelt prioritásként, addig más szakterületekkel összevontan kezelték Körmenden.

A legutóbbi közgyűlésen ez a téma is szerepelt. Száraznak tűnik, de nem az: amilyen a város ifjúsága, olyan lesz a jövője. Körmenden összességében nincs gond a fiatalokkal, bár akad egy kisebb, agresszív csoport. Ők teszik tönkre a Várkert bútorait, a parkokat, a padokat. Ők rongálják meg az autókat és néha közbotrányosan randalíroznak. Van ebben fiatalos túlkapás, ami főleg egy mámoros diszkó után jön elő. De van egy olyan, sajnos, kábítószerrel terhelt tendencia, amely nem tűrhető el. Nem véletlen, hogy a testület már többször szorgalmazta a helyi rendőrségnél, hogy határozottabban lépjenek fel a randalírozók ellen. Amely, ne feledjük, töredék. De van és negatívan hat. Bebes István polgármester szerint az ifjúságpolitika erősítése segíthet a gondokon.

- A város már évtizedek óta kiemelten kezeli a fiatalok egészségfejlesztését, egészségnevelését, figyelmet fordít az oktatás magas szinten való ellátására, a szabadidő hasznos eltöltési módjainak megismertetésére, valamint a sportolási lehetőségek biztosítására. A 2001-ben kialakított ifjúsági koncepció egyértelműen rávilágított arra, hogy a város és a kistérség településeinek ifjúságot érintő tevékenysége elválaszthatatlan, létezésük egymástól függő - fogalmazta meg a város első embere. Aki szerint a vandalizmus leküzdhető, de ebben a szülőknek is van tennivalója, méghozzá bőven.

- Látni kell, hogy a fiatal minta után cselekszik, él. Ha egész nap a számítógép előtt ül, az nem jó. De az sem, ha egész nap csavarog, kerüli az iskolát. Ilyenkor ugyanis előbb utóbb megtalálják a rosszarcú emberek. Körmend fiatalságára büszkék lehetünk. De ne feledjük, az iskola nem minden. A szülők felelőssége, a nevelés és az oktatás szerepe nem hangsúlyozható eléggé - mondta a polgármester.

A város 1999 óta foglalkoztat ifjúsági referenst. A Körmendi Kulturális Központ munkatársa látja el ezt a feladatot, aki Hegedüs László. Az intézmény kínálatában különös gondot fordít a függőségekkel szembeni prevencióra. A referens munkája nyomán jött létre az az aktív mag, az Alternatív Időtöltő Klub (A. D. I. Klub), amely sikeresen kapcsolja össze a szórakoztató programokat az ismeretterjesztéssel, a megelőzéssel, a sporttal, és táborral egyaránt. A város már 2000-ben segítséget nyújtott az Ifjúsági kerekasztal létrehozásához is.

Ennek célja, hogy életszerűvé tegye a szürke kívánalmakat, lehetőségeket. Világossá vált, hogy az íróasztal mellett született cél-, és feladatmeghatározás nem a valós igényekre épül, megvalósítása folyamatosan gátakba ütközik. Az Ifjúsági Kerekasztal működése során szerzett tapasztalatok alapján, 2005-ben jött létre az Ifjúsági Önkormányzat (KIÖ). Az önkormányzat szintúgy segíti a felsőoktatásban tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat. Ennek érdekében 2000 óta évente csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, melynek önrészeként évente 1 millió forintot különít el a rászorulók támogatására. A képviselő-testület 2002-ben megalapította a Dr. Batthyány-Strattmann László ösztöndíjat, mellyel a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, szociálisan rászoruló hallgatókat (félévente 3 főt), havi 25 ezer forinttal segíti. Az önkormányzat emellett a Fiatal házasok otthonában, kedvezményes lakbér fizetése mellett, lehetőséget nyújt az első saját lakás megszerzésére az érintetteknek. Ezen kívül folyamatos a részvétel és a tanácsadás, együttműködés a kistérségi településekkel. Kiemelten az ifjúsági területen, illetve faluprogramokon.

- Manapság gyakran halljuk, hogy a fiatalság passzív, nem érdekli őket semmi, motiválatlanok. Való igaz, sosem volt és talán sosem lesz könnyű aktivizálni őket. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a sikeres ifjúsági közösségi fejlesztési folyamat csak több tényező együttes meglétének lehet eredménye - mondta el az egyik, fiatalokkal foglalkozó csoport munkatársa. Aki úgy látja, hogy a felülről jövő kezdeményezés - amikor a helyi önkormányzat forrásokkal, épülettel is támogat- lehet ugyanúgy nehézkes és nyögvenyelős, mint amikor a fiatalok összeállnak, alulról építkezve próbálkoznak. Körmend ifjúsági célú törekvéseiről mégis elmondható, hogy sikeres, működik a rendszer.

(VN)

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12