Fidesz.hu

Körmend: gazdálkodj okosan!

2010. szeptember 01. 09:58:16  nyomtatási kép

A város összességében jól gazdálkodott, de a költségvetési szigorra, az intézmények takarékoskodására továbbra is szükség van, hangzott el a legutóbbi testületi ülésen.

Ahol az első félévi gazdálkodást vették górcső alá. Az önkormányzat 2010. évi költségvetését mind a működés, mind a felhalmozás esetében hiány nélkül hagyták jóvá amellett, hogy a működéssel kapcsolatos központi támogatás csökkent, az előző évhez viszonyítva. - Az önkormányzat a tervezettnek megfelelően látta el az első félévben a feladatokat - hangzott el az ülésen.

A működési bevételek első féléves teljesítése az időarányosnak megfelelő. Jelentős része az élelmezésből származik az intézményeknél. Ennek teljesítése az óvodák és iskolák esetében meghaladja az 50 százalékot. Az egyéb bevételek, bérbeadás, szolgáltatásnyújtás, csak a kulturális területen marad el a tervezettől. Ugyanakkor a tűzoltóság szolgáltatásokból származó bevétele már meghaladja az éves előirányzatot. A helyi adókból származó bevételek nagy részét kitevő iparűzési adóból kevesebb folyt be az előző év hasonló időszakához képest.

A vállalkozók kommunális adójából származó bevétel viszont megfelel az elvárt összegnek. A gépjárműadónál 52,4 százalékos a bevétel (49,8 millió forint). Jelentős a működési célra átvett pénzeszközök mértéke is, 96,1 millió. Ezen a területen az önkormányzatoktól, kistérségi társulástól, költségvetési fejezettől átvett pénzeszközök szerepelnek.

Normatív támogatásból az első félévben 265,6 millió folyt be, egyéb normatív és kötött támogatások összege 42 millió forint. Tűzoltósági feladatokra 139,6, míg központosított támogatásként 67,7 millió érkezett. A fejlesztési kiadások esetében a jelentősebb beruházások, felújítások pénzügyi teljesítésére a második félévben kerül sor. Beruházásokra 262,8 milliót költöttek.

A többi között az előző évi szennyvízcsatorna kiépítések pénzügyi teljesítésére; a Rábán aluli városrész szennyvízhálózat engedélyes terveire, pályázati előkészítésére; Mátyás király utca Nefelejcs utca közötti kerékpárútszakasz kiépítésére; Szociális Szolgáltató Központ bővítésére; Szabadság tér, Vasútállomás felújítása; tervezési feladatokra. Felújításokra összességében több mint másfél milliárd forintot fordítottak.

Bebes István polgármester szerint a működési bevételek és kiadások megfelelően alakulnak, az éves költségvetési tervben megfogalmazott célok teljesíthetők. A felhalmozások terén mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal elmarad a tervezettől. Egyik oldalon a tárgyalások, egyeztetések elhúzódása miatt, a másikon pedig a beruházásokhoz kapcsolódó második félévre történő áthúzódása miatt.

Több hozzászólás után szavazott a testület. A képviselők 13 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett fogadták el a féléves beszámolót.

(VN)

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12