Fidesz.hu

Szerencsehozó négylevelű lóhere projekt

2010. szeptember 07. 00:55:24  nyomtatási kép

2010. szeptember 1-jén Jennersdorfban Körmend város Polgármestere részt vett a "Szerencsehozó Négylevelű Lóhere? elnevezésű projekt első, nyitó koordinációs ülésén, amely az Európai Bizottság támogatásával és társfinanszírozásával valósul meg.

A projektben öt ország vesz részt: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország és Szlovénia. Magyarországot 2 régió, Vas és Zala megye képviseli. Vas megyéből Körmend és Szentgotthárd, Zala megyéből Zalaegerszeg városai a partnerek.
A projektgazda az Európai Régiók Intézete, melynek központja Salzburgban található.

A projekt célja, hogy közelebb hozza a polgárokhoz Európát, az Unió céljait és előnyeit, valamint lehetőséget teremtsen arra is, hogy elmondhassák véleményüket és álláspontjukat az Európai Unióról. A projekt tervezett időtartama 15 hónap, 2010. szeptember 1-jétől 2011. november 30-ig tart.

A projektnek négy fő eleme van:

1.    A régiók és városok polgárainak kölcsönös megismerése az említett négy ország területén

2.    Regionális és helyi szintű vélemények és tapasztalatok megvitatása a három EU-tagországban (Ausztria 1995-ben, Magyarország és Szlovénia 2004-ben lépett be az EU-ba).

3.    Teret adni a várományos és lehetséges várományos Horvátország és Bosznia-Hercegovina EU-csatlakozással kapcsolatos várakozásainak és félelmeinek kifejezésére

4.    A három tagország régióinak és polgárainak aggodalmai és elvárásai a csatlakozás előtt álló két országgal, Horvátországgal és Bosznia-Hercegovinával szemben.
 


A rendezvénysorozat az alábbi eseményeket foglalja magában:
 
1.    Hat Regionális Európa Kávéház (Café d'Europe Regional). A rendezvény résztevői a projektben résztvevő országok régióinak politikusai, az európai Bizottság delegációjának tagjai, főként diákokból és fiatalokból álló közönség, üzletemberek, és mindenki, aki szívesen beszélgetne az Európai Unióról, a csatlakozási folyamat előnyeiről és kihívásairól. A magyarországi rendezvénynek Zalaegerszeg ad otthont.

2.    Projektelem diákoknak: ?Az én hazám - A te hazád? Célja, hogy a résztvevő valamennyi régió és város válasszon ki egy középiskolát, amelyben a 14-18 éves diákok írjanak egy esszét arról, hogy ők hogyan ismertetnék meg hazájukat más országok fiataljaival.

3.    Európa Nap, 2011. május 9.: ?Regionális önazonosság az egységes Európában? A rendezvény helyszíne Szentgotthárd.

4.    Utazó kiállítás elkészítése: ?Regionális kultúra = Európai kultúra? a projektben résztvevő régiókból érkező festményekből. Minden régió három, általuk kiválasztott képzőművésszel képviseltetné magát, így összesen 36 festmény kerülne bemutatásra, valamennyi régióban.

5.     Két szakértői konferencia: "Tapasztalatok az Európai Unióban" és "Várakozások az Európai Unióval szemben". Célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a projektben érintett országok régióinak képviselőit, és lehetőséget biztosítson számunkra tapasztalatcserére. Az első konferenciára Ausztriában kerül sor, a másodikra pedig Horvátországban.

6.     Ökomenikus Európai Béke Zarándoklat. Ausztriában kerül megrendezésre, Maria Bild, Weichselbaum-ban 2011. november 9-én. A zarándoklat résztvevői a partner régiók különböző vallásainak képviselői lesznek. A szentmisét - az Európai Béke közös szimbólumaként - a különböző vallások papjai celebrálják. A zarándoklat egy 300 fős rendezvénnyel ér véget.
A jennersdorfi egyeztetések alapján Körmend város részt vesz a különböző projektelemek megvalósításban, valamint 2011. május 27-én a soron következő koordinációs találkozó helyszínét biztosítja. Fontos megemlíteni, hogy a projektben való részvételhez a partnereknek, így Körmendnek semmilyen anyagi hozzájárulást nem kell vállalnia.

A projekttel kapcsolatos további információk a http://www.lucky-four-leaf-clover.eu/ weboldalon találhatók.

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12