Fidesz.hu

Bemutatkoznak a vasi városok polgármesterjelöltjei: Körmend

  nyomtatási kép

Nagyot váltott a világ és ez tükrőződik a polgármesterjelöltek véleményében is. Ma nem a munkaverseny, hanem a munka hiánya okozza a legtöbb gondot. Többen szigorítanának a közjavak védelmén is, mások az oktatást fejlesztenék. Körmenden négyen szállnak ringbe a polgármesteri címért.


Körmendi polgármesterjelöltek 2010-ben, balról: Auer Miklós, Bebes István, Czafit Csaba, Bán Miklós

Körmenden több téma is állandó érdeklődést kelt, ezek közé tartozik a nagyobb objektumok helyzete, így a Batthyány-kastélyé és a Várkerté. Beszédtéma  a város költségvetése is, pontosabban az eladósodás mértéke. Van, aki kampánybeuházásokról beszél, de olyan jelölt is akad, aki szerint Körmend most rakja le egy igazán modern város alapjait. Szinte teljes az egyetértés abban, hogy első helyen kell állnia a munkahelyteremtésnek. E téren a városban történt elmozdulás, mutatkoznak a válságból való kilábalás jelei.

Ugyanakkor az is tény, hogy a hagyományos, nagy munkakultúrával bíró szektorok, mint például a könnyűipar, ezen belül is a cipőgyártás,  vagy a konfekció gyakorlatilag leépültek, megszűntek. Másrészt viszont új beruházók jelentkeztek, s egy ígéret szerint decembertől jelentős számú, képzett szakmunkás felvételére is sor kerülhet az ipari park egyik üzemében. Szintén téma a 8-as főút helyzete, pontosabban az elkerülő út megépítése. Ez is már évek óta halasztódik, a mostani kormánytól sokat várnak a jelöltek, valamennyien fejlődő, megújuló Körmendet akarnak.

Auer Miklós 56 éves, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje. Nős, családapa, műszaki vizsgabiztos, tanár. Harminchárom éve él a városban.

Bán Miklós, az MSZP polgármester-jelöltje, három ciklust töltött ki önkormányzati képviselőként. Családos, jelenleg a Babati Kft.-nél dolgozik.

Bebes István a Fidesz-KDNP jelöltje, 12 éve parlamenti képviselő. Európai uniós bizottságokban dolgozik, 2002-től Körmend polgármestere. 

Czafit Csaba 35 éves, a Rába-parti Fórum Egyesület jelöltje. A polgármesteri hivatalban dolgozott 6,5 évig, véleménykülönbség miatt távozott.

- Milyenek ítéli a város gazdasági helyzetét? Megválasztása esetén milyen stratégiai célokat követne?

Auer Miklós: - A költségvetés készítése során feketén-fehéren láthatóvá kell tenni mindenki számára, hogy Körmendnek van-e adóságállománya, kintlevősége. Ha igen, ezek mekkora tételek, milyen hosszú futamidőkkel. Kevés esélyt látok arra, hogy a kormány a normatív támogatást növelni fogja. Dolgozni kell mindenkinek, ésszerű gazdálkodást folytatva. Megvizsgálunk minden kiadást, s ahol pazarlást találunk, azt azonnal megszüntetjük. Egyetlen pályázatot  sem szabad kihagyni. 

Bán Miklós: - Fontosnak tartom az éves költségvetési egyensúly megteremtését. Ezzel összefüggésben említem meg, hogy hosszabb távon gondot okozhat a kötvény kibocsátásából származó hitel törlesztése, valamint a hosszú távú elkötelezettségek finanszírozása is. Az értékesíthető ingatlanvagyon nehezen mobilizálható, ezért átgondolt marketingre van, illetve lesz szükség. Kilábalást a városban új munkahelyek teremtése, a turisztika további fejlesztése hozhat.

Bebes István: - Az előző kormány korántsem áldásos tevékenysége és a gazdasági válság ellenére is sikerült megállítanunk a munkanélküliek számának növekedését. Az önkormányzat költségvetését a globális válság ellenére is egyensúlyban tudtuk tartani, racionális gazdálkodással elejét vettük az eladósodásnak. A következő években az új kormányzati törekvésekkel összhangban fogunk neki az ipari, infrastrukturális és turisztikai fejlesztéseknek egyaránt.

Czafit Csaba: - A hivatalos kommunikációval szemben tudni kell, hogy a város jelentős adósságállománnyal rendelkezik, ami meghaladja a 2 milliárd forintot. Ezért mindenképpen a fejlesztések felülvizsgálata szükséges és a pazarló kampányberuházások helyett a körmendiek valós érdekeit szolgáló fejlesztéseket kell előtérbe helyezni. Olyan stratégiát kell tehát kidolgozni, ahol világosak a fejlesztési célok és a prioritások, és ez a stratégia figyelembe veszi a város teherbíró képességét.

- Elégedett az önkormányzati intézmények működésével? Ha nem, hol és miben változtatna?

Auer Miklós: - Az intézmények a legnagyobb tétel a költségvetésben. Büszkék lehetünk az oktatásban dolgozó pedagógusokra, eredményeikre. De főiskolai és egyetemi  kar nélkül a kisvárosi lét szárnyaszegett csupán. Az óvodában, iskolában, a tűzoltóknál, a mentőknél folytatni kell a felújításokat. Nem tartom eretnek gondolatnak egy új művelődési központ és könyvtár létesítését sem. Az önkormányzati hivatalban olyan fejlesztéseket kell támogatni, amely ügyfélbarát.

Bán Miklós: - Az önkormányzat intézményei sajnos szűkös körülmények között működnek. Az intézmények vezetőinek és dolgozóinak, erőfeszítéseiknek köszönhetően a munka színvonala megfelelő. Változtatást tartok indokoltnak a városüzemelés és a vagyongazdálkodás területén. Fontosnak tartom a pénzügyi folyamatok áttekinthetőségének javítását is. Amikor az önkormányzatban elkezdtem tevékenységemet, a pénzügyi bizottságot vezettem. Így van rálátásom a dolgokra. 

Bebes István: - Egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális intézményeink kifogástalanul működnek. Az elmúlt években tízmilliókat költöttünk korszerűsítésükre, felújításukra. Több közülük kistérségi szerepet tölt be. A jövőben javítjuk a lakosság egészségügyi ellátásának feltételeit, segítjük a kórház felújítását. Teljes körű szociális ellátást biztosítunk az idősek, a rászorultak és a fogyatékkal élők számára. Növeljük a férőhelyek számát és felújítjuk az Idősek Gondozóházát.

Czafit Csaba: - Amíg az oktatási intézmények működését az önkormányzat összevonásokkal és elbocsátásokkal próbálja a normatívához igazítva megoldani, addig vannak olyan intézmények, ahol jó pénzért dolgoznak a barátok, ismerősök. A bújtatott politikai állásokat és az átláthatatlan kiadásokat meg kell szüntetni. Kiemelt fontosságú a kórház működtetése, amihez menedzser szemlélet kell és együttműködés a környező településekkel. Mert enélkül a kórházat nem lehetséges megtartani.

- Körmenden különösen fontos kérdés a munka, a munkahely. Mit tenne azért, hogy még több munkahely legyen?

Auer Miklós: - A valódi közrend és közbiztonság  nélkülözhetetlen alapja a nyugodt városi életnek. Úgy látom, Körmend szenved a munkahelyek hiánya miatt. Pedig akad itt sok jól képzett szakember. A cél, hogy minden keresőképes körmendi családfenntartó polgár  találjon magának munkát a városban. Nem hiszem, hogy mindig csak 4-500 főt foglalkoztató cégekben kell gondolkodni. Lehet jóval kevesebb embernek munkát adó vállalkozás is, amely támogatást érdemel.

Bán Miklós: - A magam részéről elsőrendű fontosságúnak tartom a már meglévő munkahelyek megőrzését. Támogatom a térségre  kisugárzó foglalkoztatási lehetőségek feltárását. Itt említeném a logisztikai, a könnyűipari, vagy a gépipari tevékenység széleskörű elterjesztését. Ugyancsak ide sorolnám a turisztikát, amely vonzó  formákkal hathatna. Nagyobb gondot fordítanék a város adottságainak megismertetésére a leendő beruházókkal. A nemzetközi kapcsolatok is bővíthetők.

Bebes István: - Közreműködünk a vállalkozások ipari parkba történő letelepítésében, a kormányzati törekvésekkel összhangban ösztönözzük a munkahelyteremtést eredményező, különböző beruházásokat. Támogatjuk a városban működő cégek bővítési törekvéseit. Elősegítjük a fejlesztéseket a város iparterületein. Az új közbeszerzési törvénynek köszönhetően megrendelésekhez juttathatjuk a helyi kis-és középvállalkozásokat. Ezt már meg is tettük, a jövőben pedig folytatjuk.

Czafit Csaba: - Mi a gazdaságfejlesztést elsősorban a helyi kötődésű vállalatokra és vállalkozásokra támaszkodva képzeljük el. Elsősorban ezek fejlesztését támogatnánk, ehhez kell kedvező feltételeket biztosítani (például: terület, adózás). Emellett természetesen közreműködünk valamennyi komoly munkahelyteremtő szándék Körmendre irányításában, amennyiben e mögött komoly szándék van és tisztességes feltételek mellett tisztességes bérért kívánják foglalkoztatni a körmendieket.

- Mit tart a legsürgetőbb, mondhatni azonnali megoldást kívánó feladatnak a városban?

Auer Miklós: - Több kardinális kérdés és megoldandó feladat vár az új képviselő testületre. Mindegyik fontos, badarság lenne sorrendbe szedni őket. Lényeges a munkahelyteremtés, de nem alábbvaló egy főiskola elindítása sem. Hozadékként megjelennének a kvalifikált munkahelyek, maradnának a városban a jó képességű fiatalok. Energiagazdálkodás, környezetvédelem, egészségügy, oktatás, szociális politika, verseny-és tömegsport: évtizedes elmaradásokat kell pótolni.

Bán Miklós: - A legfontosabb feladat az új 8-as főút elkerülő szakaszának  megépítése. A főtér átalakítása után az idegenforgalmat is fellendítő belső közterületek feltárását folytatnám. Fontos  az eddig  eléggé  elhanyagolt   utak javítása. Ezt ütemezett felújítási és karbantartási munkaterv alapján kell elvégezni. A víz és szennyvíz-csatornahálózat további fejlesztése is fontos feladat a városban. Mindenképpen folytatnám, a gazdaságos lakás és lakhatás jegyében, a panelprogramot is.

Bebes István: - A legnagyobb szükség  most az új munkahelyekre van. Ezután következnek a városi infrastrukturális  fejlesztések és a hosszabb távú turisztikai programunk. Ez utóbbi a Batthyány kastélyra koncentrálódik, végrehajtásához állami segítséget kell igénybe vennünk. Amint eldőlt, hogy a kormányzat miként képzeli el saját tulajdonosi szerepvállalását, azonnal aktualizáljuk a kastéllyal kapcsolatos terveinket. Erre remélhetőleg már nem sokat kell várnunk. 

Czafit Csaba: - A legfontosabb feladat a fiatalok megtartása a városban. Olyan jövőkép előrevetítése, ahol ők is biztosítottnak látják a megélhetést, hogy érdemes legyen nekik és majd gyermekeiknek is itt maradniuk. Ez a jövőkép egyaránt kell, hogy tartalmazza a munkalehetőséget, a lakhatást, az egészségügyi és szociális ellátást, valamint a pezsgő kulturális és sportéletet. A legfontosabb, hogy ebben tudjunk hathatósan előbbre lépni, hangsúlyozottan a körmendiekkel együttműködve.

- Megválasztása esetén mennyiben támaszkodna a civil szervezetekre? Számítana rájuk munkájában?

Auer Miklós: - Feltételezem, a kérdés olyan  civil szervezetekre vonatkozik, melyek nem vesznek részt a várospolitikában. Kültagságom idején megszerkesztettük a Civil kalauzt. Kiderült, hogy jelentős számú, több száz embert megmozgató civil szervezet működik a városban. Élni kell azzal a szellemi tőkével, amit ők nyújtanak. Biztosítani kell működési feltételeiket. A városvezetés kétszer találkozik velük. Januárban, a pályázat kiírásakor, majd évvégén, az elszámoltatáskor. Ez kevés. 

Bán Miklós: - A civilek véleményére feltétlenül támaszkodnék a várospolitikai döntések előkészítésekor. Szélesebb teret engednék számukra a város közművelődési, művészeti és hagyományőrző tevékenységi formáiban is.  Aki ismer az tudja, hogy elkötelezett híve vagyok a néptáncnak, ezen át  kapcsolatba kerültem számos civil szervezettel is. A magyar-finn barátság ápolását is fontos feladatnak vélem egyesületi vezetőként és barátként. Ez is civil ügy, és nagyon is lényeges.

Bebes István: - A civilek eddig is jelentős szerepet játszottak Körmend életében, az önkormányzat hathatós támogatását élvezve. A következő ciklusban a civil szervezetek maguk választotta képviselőit meghívom a város asztalához: vegyenek részt  tanácskozási joggal a döntés-előkészítésekben. Mondják el álláspontjukat, hogy a döntéseik mögött valóban a város minden rétege képviselve legyen. A civilek nagy értékei Körmendnek, mondhatni ők a város szíve, lelke.

Czafit Csaba: - Mint az egyetlen, nem politikai párt által állított polgármester-jelölt  természetesen kiemelten támaszkodnék a civil szervezetekre, hiszen ők a jó körmendiség legfőbb letéteményesei. Támogatni kell az alulról építkező és szerveződő közösségeket és rendezvényeket, amelyek valós társadalmi hasznosságú tevékenységet végeznek. Valamint a sport területén kiemelten kell támogatni az utánpótlás-nevelést, hiszen Körmenden, például a kosárlabdának, csak így lehet igazán jövője.

Egyéni jelöltek és kompenzációs listák Körmenden:

1. számú választókerület: Holecz Ferenc (Jobbik), Köbli József (RpFE), Németh Tamás (MSZP), Szép Zsolt Lajos (PKVE), Tóth Gábor (Fidesz-KDNP).

2. sz. választókerület: Ferencz Gyula (Fidesz-KDNP), Landherr Péter (RpFE), Mecsériné Doktor Rozália (MSZP), Tahin Tamás Gyula (Jobbik), Tompa László (PKVE).

3. sz. választókerület: Bán Miklós (MSZP), Bedők Zsolt (Jobbik), Ésik Tibor (RpFE), Galamb István (PKVE), Geosics László (Fidesz-KDNP).

4. sz. választókerület: Biró Attila István (RpFE), Cebe Zoltán (PKVE), Czvitkovics Gyula (Fidesz-KDNP), Meidlinger Miklós (MSZP), Takó Péter (Jobbik).

5. sz. választókerület: Auer Miklós (Jobbik), Joó Gyula (PKVE), Kocsis István (MSZP), Szabadi István (RpFE), Szabó Ferenc (Fidesz-KDNP).

6. sz. választókerület: Czafit Csaba (RpFE), Debreceni Tamás (PKVE), Egyed Gyula (MSZP), Faragó Gábor (Fidesz-KDNP), Simon Szandra (Jobbik).

7. sz. választókerület: Kocsis Tibor (független), Krallerné Kovács Mária (MSZP), Molnár Dániel (Jobbik), Nagy László Sándor (PKVE), Dr. Szabó Barna (Fidesz-KDNP), Tahin Zsolt (RpFE).

8. sz. választókerület: Biczó Péter (PKVE), Csák Tamás (Fidesz-KDNP), G. Nagy Gábor (Jobbik), Kárnics Ferenc (RpFE).

A kompenzációs listák jelöltjei:

Fidesz-KDNP: Bebes István Géza, Szabó Ferenc, Czvitkovics Gyula, Dr. Szabó Barna, Dr. Fehér Tamás Ákos, Tóth Gábor, Csák Tamás, Ferencz Gyula.

Jobbik Magyarországért Mozgalom: Auer Miklós, Holecz Ferenc, Tahin Tamás Gyula, Takó Péter, Bedők Zsolt, Molnár Dániel, Simon Szandra, G. Nagy Gábor.

MSZP: Bán Miklós, Egyed Gyula, Mecsériné Doktor Rozália, Németh Tamás, Meidlinger Tamás, Kocsis István, Krallerné Kovács Mária.

Pro Körmend Városszépítő Egyesület: Tompa László, Galamb István, Joó Gyula.

Rába-parti Fórum Egyesület: Czafit Csaba, Szabadi István, Köbli József, Landherr Péter, Biró Attila István, Ésik Tibor, Tahin Zsolt, Kárnics Ferenc.

(VN)

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12