Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2010. október 14.

  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL


M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. október 14-én (csütörtökön) 14.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében
ALAKULÓ ÜLÉST tart,
amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Képviselők eskütétele
Eskü-vevő: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3. Polgármester eskütétele
Eskü-vevő: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

4. Megbízólevelek átadása a polgármester és a képviselők részére
A Megbízóleveleket átadja: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

5. A polgármester illetményének megállapítása
A javaslatot előterjeszti: Geosics László korelnök

6. Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Szavazatszámláló Bizottság létrehozása a titkos szavazás lebonyolításához
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Összeférhetetlenségről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről való tájékoztatás
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással, eskütétel
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester
Eskü-vevő: Bebes István polgármester

11. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

12. Megbízás adása az SZMSZ és a Kistérségi Társulási Megállapodás felülvizsgálatára, gazdasági program kidolgozására.
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

13. Javaslat bizottsági tagok megválasztására
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

14. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Eskü-vevő: Bebes István polgármester


Körmend, 2010. október 8.

Bebes István
polgármester

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12