Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2010. október 14.

  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-ei alakuló üléséről.

Az alakuló ülést Geosics László korelnök nyitotta meg, majd a napirend elfogadása után Mosonyi Antal a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke tartotta meg beszámolóját a választások menetéről, és eredményéről.

Ezt követően esküt tettek a képviselők, majd a polgármester, s a HVB elnöke átadta számukra megbízólevelüket. A törvényben foglaltaknak megfelelően megállapította a Képviselő-testület a polgármester illetményét, melyet bruttó 521.775 Ft összegben határoztak meg, majd Bebes István polgármester ismertette programját. A képviselők megválasztották a Szavazatszámláló Bizottságot (technikai problémák esetére), majd tájékoztatás hangzott el az összeférhetetlenséggel és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása kapcsán meghatározásra kerültek az új ciklusban működő állandó bizottságok, melynek száma a korábbi ötről háromra csökken: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Társadalmi Ügyek Bizottsága, és Közbeszerzési Bizottság. A Társadalmi Ügyek Bizottságába kerültek összevonásra az oktatás, kultúra, sport, egészségügy és szociális terület ügyei. A bizottság több területet fog át, emiatt civil szervezetekkel (sport és kultúra), valamint az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátására tanácsnokot választott a testület Csák Tamás személyében.

A következő ciklusban is két alpolgármester fogja segíteni a város irányítását: Czvitkovics Gyula a városfejlesztési feladatokért, Szabó Ferenc pedig a közművelődés és kultúra területéért lesz felelős. Tiszteletdíjként bruttó 230.000 Ft-ot, költség-általányként pedig 34.500 Ft-ot határozott meg a testület.

A Képviselő-testület megbízást adott az SZMSZ és a Kistérségi Társulási Megállapodás felülvizsgálatára, gazdasági program kidolgozására is.

A bizottsági tagok megválasztására zárt ülés keretében került sor, melynek alapján a bizottságok az alábbi összetételben fognak tevékenykedni:


Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság:
Elnöke: Faragó Gábor

Képviselő-tagjai:
Czafit Csaba
Ferencz Gyula
Geosics László
Tóth Gábor

Kültagjai:
Bősze Zoltán
Holecz Ferenc
Quaiser István
Wirth Iván

Társadalmi Ügyek Bizottsága:
Elnöke: dr. Szabó Barna

Képviselő-tagjai:
Auer Miklós
Csák Tamás
Ferencz Gyula

Kültagjai:
Horváth (Percsák) Sándor
Körmendy-Szalai Mónika
Varga Gábor István

Közbeszerzési Bizottság:
Elnöke: Bán Miklós

Képviselő-tagja: Faragó Gábor

Kültagja: Király Lajos

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12