Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2010. október 21.

  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21-ei üléséről.

Önkormányzati ingatlanok felújítása
Két önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításáról határoztak a képviselők. A Somogyi B. Általános Iskola épületszárnyában működött a Rázsó Imre SZKI kollégiuma, amelyet a Vas Megyei Közgyűlés tartott fenn. A kollégium megszűnését követően az ingatlanrészt leltár szerint önkormányzat átvette. A általános műszaki állapot felülvizsgálat során megállapításra került, hogy néhány kollégiumi szoba már beázott, az idők során tönkrement lapostető szigetelés hiányosságai miatt. A munkálatokat minél hamarabb, még az őszi időszakban javasolt elvégezni. A csapadékvíz elleni szigetelés mellett egy lépésben a teljes felületre a hőszigetelő réteget is elhelyeztetik, az épület energetikájának gazdaságosabbá tétele érdekében. A munkálatok költségére 6 mFt előirányzatot biztosított a testület a 2011-es költségvetés felújítási keretének terhére. Az 553 m2 felületű tető felmérését már elvégezték, az árajánlatok beszerzését követően, a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel kötnek a szerződést. A szerződéskötés-munkakezdés várhatóan november 2-ig, a felújítás befejezése december15-ig fog megtörténni.
A városrehabilitációs projekt során a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása miatt három különböző helyen lehet biztosítani a hivatal működését és az ügyfélfogadást átmenetileg. A Szabadság tér 6. sz. épületbe (a GAMESZ irodái mellé), valamint a Földhivatal irodáiba költözne át az ügyintézők egy része, ez nem jár karbantartási költséggel. A nagyobb ügyfélforgalmat bonyolító dolgozók a jól megközelíthető, és üresen álló Szabadság tér 8. épületben lévő, volt K&H Bank irodahelyiségeibe költöznek át. A helyiségek több éve nem kerültek kiadásra, állapotuk erősen leromlott, a beköltözés előtt karbantartást igényelnek. Az őszi hónapokban végzendő munkákat a januári költözésig kell megoldani. Biztonságosabbá kell tenni az elektromos áramellátást (1,5 mFt), tisztasági festés, telefon, internetkapcsolat biztosítása, és az ügyfélfogadás feltételeinek kialakítása is indokolt. Mindehhez 3,5 mFt keretösszeget tartottak indokoltnak a képviselőtestület, melynek fedezetét a Vagyongazdálkodási Kft, mint kezelő biztosítja. A felújítást december 20-ig kell befejezni.


A város ünnepnapjának programjai

A Képviselő-testület szeptemberi ülésén határozott az októberi városi ünnepek szervezéséről. A Szabadság tér átépítésének előrehaladása lehetővé tette, hogy a tér átadása október 28-án, a városi ünnepnapon valósuljon meg, ezért a városi ünnepnap programja az alábbiak szerint módosul:

16.30 Ünnepi szentmise a Római katolikus templomban - Dr. Veres András püspök
Zászlós-fáklyás felvonulás a Szabadság térre: városvezetők, egyházak képviselői, meghívott vendégek, civil szervezetek (Batthyány Bandérium, Egyházak, Tűzoltóság, Cserkészek, Régió Egyesület, Városi Fúvószenekar, Városi Vegyeskar, KASZT, BBÁ, Csaba József Honismereti Egyesület)
18.00 A Mária Immaculata szobor és az új tér megáldása és átadása
Programtervezet:
1. Himnusz Városi Vegyeskar, Városi Fúvószenekar - közös éneklés a megjelentekkel
2. Köszöntő Bebes István polgármester
3. Avatóbeszéd
4. Tárogatóművész előadása Kis Gy. László
5. A szobor és a tér megáldása Dr. Veres András püspök
6. Ave Maria Városi Vegyeskar
7. Vers Olcsai-Kiss Z. Ált. Isk. tanulója
8. Elismerések átadása Bebes István polgármester
9. Tárogatóművész előadása Kis Gy. László
10. A KASZT és a BBÁ ünnepi műsora

A szónokok, és közreműködők felkérésével a polgármestert bízta meg a testület.


Batthyány ösztöndíjak
Körmend Város Önkormányzata Társadalmi Ügyek Bizottsága a "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" -ra érkezett 9 pályázatból 2010. második félévében a rendeletben meghatározott huszonöt-ezer Ft/hó ösztöndíjat nyújt szociális indokok alapján Hutter Anna, László Balázs, Major Réka, tanulmányi eredménye alapján Barna Alexandra egyetemi hallgatóknak.


Röviden

? Beszámolt a Somogyi Béla Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról Karakai József igazgató, melyet egyhangúlag fogadott el a Képviselő-testület.

? Módosította a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mely az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet alapján, a nemzetgazdasági miniszter tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történt.

? A felmerült szülői igényeinek megfelelően hozzájárultak a képviselők ahhoz, hogy az óvodákban a nevelési időkereten túl a termek bérbeadásával nyelvoktatás valósulhasson meg.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12