Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2010. november 25.

2010. november 22. 10:10:03  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2010. november 25-én (csütörtökön) 13.00 órai

kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében: 
1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről. Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Beszámoló az Önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. A helyi adókról szóló 47/2003.(XII.29.) sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. A vásárokról és piacokról szóló 4/1999.(III.20.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994.(VI.30.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

7. A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003.(VI.01.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Helyi személyszállítás díjának megállapításáról szóló 22/2000.(XII.01.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001.(VII.01.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Beszámoló a polgármesterre, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott határkörök gyakorlásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester és Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke

11. Beszámoló Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett 2010. II. félévi tevékenységről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Beszámoló a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Beszámoló az egyes önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. 2011. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:
15. Polgármester helyettesítése a kistérségi tanácsüléseken
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Államreform Operatív Program támogatási rendszere keretében ÁROP-1.A.2/A-2008-0236 azonosítószámú projekt megvalósításáról döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. VASIVÍZ Zrt. közgyűlési anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. Polgármester szabadsága
Előterjesztő: Czvitkovics Gyula alpolgármester

20. Megállapodás kötése a pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódóan
Előterjesztő: Bebes István polgármester

21. Fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal épület belső karbantartási feladataihoz
Előterjesztő: Bebes István polgármester

22. Fedezet biztosítása a kastélypark vizes munkálataihoz
Előterjesztő: Bebes István polgármester

23. Önkormányzati befektetés feloldása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

24. Alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

25. Tájékoztató a Szerencsehozó négylevelű lóhere projektről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

- Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 
- Interpellációk

Zárt ülés keretében:
1. Dr. Bárány Győző jutalma
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2010. november 19. 

Bebes István 
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12