Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2010. december 16.

2010. december 10. 20:35:02  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 16-án (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében: 
1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. A gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló 33/2006.(XI.31.) sz. rendelet módosítása, valamint a 2011. évi étkezési nyersanyagnormák megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XII.31.) számú rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. A víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 4/1994.(II.10.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003.(VI.01.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

7. Beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár éves működéséről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2010. évi tevékenységéről, a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

9. Beszámoló Körmend város környezeti állapotának 2010. évi alakulásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Szabó Ferenc, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

11. A Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

12. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester14. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Körmend város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Mozi üzemeltetőjének 2011. évi támogatása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Beszámoló a 2010. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

17. 131/2010.(XI.25.) számú határozat módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Körmend Város Tűzoltósága állományára vonatkozó 2011. évi teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. Köztisztviselők részére a teljesítménycélok meghatározása 2011. évre vonatkozóan.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

20. Jegyzői teljesítménykövetelmények értékelése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

21. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 

Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Felügyelő bizottsági tagok választása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2010. december 10. 


Bebes István
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12