Fidesz.hu

Közmeghallgatás - 2011. február 23.

2011. január 05. 14:34:08  nyomtatási kép

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, továbbiakban, mint eljáró hatóság (1016-Budapest, Mészáros u. 58/a) az alábbi
közlemény
közhírré tételét kérte hivatalunktól, a helyben szokásos módon.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízásából a Mott MacDonald Magyarország Kft elkészítette és a Főfelügyelőségre benyújtotta az

M8 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út Körmend-Szentgotthárd (országhatár) közötti szakasza környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 
engedélyezési eljárására vonatkozó kérelmet.

A beruházás az alábbi településeket érinti: Körmend, Magyarnádalja, Vasalja, Kemestaródfa, Csákánydoroszló, Gasztony, Rátót, Vasszentmihály, Rönök, Csörötnek és Szentgotthárd.

A tárgyi környezeti hatásvizsgálat anyaga és a vonatkozó közlemény megtekinthető:

Körmend Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági Irodán, Körmend, Szabadság tér 7- II. emelet 203. irodán, ügyfélfogadási idődben. 
Tekintettel arra, hogy minden érintett település jegyzője kapott anyagokat az eljáró hatóságtól, kérem, figyelembe venni szíveskedjenek, hogy irodánkra körmendi lakosok érdeklődését várjuk.

A kifüggesztés napja: 2011. január 04.
Időtartama: 15 nap
Vonatkozó jogszabály a kifüggesztésre: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet.
Kérjük, hogy lakossági észrevételüket írásban Körmend város Jegyzője részére határidőben benyújtani szíveskedjenek.

Tájékoztatást adok továbbá, hogy tárgyi eljárás során eljáró hatóság 

közmeghallgatást 

tart az érdekeltek részére, amelynek időpontja: 
2011. február 23. 15.00 óra.


Helyszíne: Körmend Kastély Színház aulája, Körmend, Batthyány u. 5. 

Körmend, 2011. 01.04.

Gombásné Nardai Ibolya 
jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12