Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2011. február 8.

2011. február 04. 09:48:53  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. február 8-án (kedden) 13.00 órai
kezdettel a Faludi Ferenc Könyvtár olvasótermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében: 

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Rendeletalkotás a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjakról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Piacokról és vásárokról szóló 4/1999.(III.25.) számú rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. Helyi közművelődési tevékenységről szóló 7/1999.(VII.01.) számú rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Sportról szóló 19/2001.(XII.10.) számú rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

8. Beszámoló a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Király Lajos kuratóriumi elnök

9. Beszámoló a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Scheiber Mihály kuratóriumi elnök

10. Beszámoló a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Beszámoló a megbízott erdész 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

12. Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása fogyatékosok nappali ellátása biztosítására
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulással támogató szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátása szociális szolgáltatások biztosítására
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. ÁSZ Intézkedési Terv felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. A március 15-i városi ünnep előkészítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Megbízás aljegyzői feladatok ellátására
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. Ingatlanvásárlási kérelem
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Közterület elnevezése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. "A güssingi vár és a körmendi kastély revitalizációja" pályázat újbóli benyújtásáról tájékoztató.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

20. Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetői pályázat kiírása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

21. Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

22. Körmend Város Gondnoksága intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 
Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Szociális intézménybe történő beutalás
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2011. február 2. 

Bebes István 
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12