Fidesz.hu

Nullás költségvetés Körmenden

2011. február 23. 17:30:49  nyomtatási kép

Elfogadta a körmendi képviselő-testület a város idei költségvetését. Amely a kiadási és bevételi oldalon egyensúlyban van, szaknyeven nullás. Ezzek a nullával sokan kiegyeznének.

Az elmúlt év novemberében elfogadott koncepció alapján dolgozták ki az idei  költségvetést. Lényege, hogy a város intézményei ne sérüljenek,   működésük fenntartható legyen. Ez csak fokozott takarékoskodás mellett lehetséges  emelték ki a képviselők. 

A vitában elhangzott: a legfontosabb szempont az volt, hogy működési hiány nélkül tervezzenek, a  fejlesztések esetében pedig  egyensúlyban legyenek a bevételek és kiadások. Ilymódon a tervezett bevételi és kiadási főösszeg 2011-ben  2 milliárd 797 ezer 763 forint. Mindez szaknyelven nullás költségvetés, amellyel sok önkormányzat kiegyezne manapság.

Elhangzott: a helyi önkormányzat bevételeiben módosulás történt a korábbi évekhez képest, mert jogszabályi változás okán megszűnt a vállalkozások kommunális adója. Ez 10 milliós bevételkiesést okozott. Ugyancsak csökkent, 15 millióval, az  átengedett  személyi jövedelemadó, a normatív támogatás viszont  változatlan maradt. Az intézményi működési bevételek zöme  élelmezésből származott.  Bérbeadások révén is befolytak pénzek, például a polgármesteri hivatal, vagy a Városgondnokság esetében.  A Szociális Szolgáltató és Információs Központnál   jellemzően a különböző ellátásokért fizetett díjakkal számolhattak a tervezők. 

-  A működésre átvett pénzeszközöket, 193 millió forintról van szó, a feladatellátások révén  bevételezhetjük. A legnagyobb tétel a Körmendi Többcélú Kistérségi Társulástól érkezik, 70,7 millió, a közoktatási, szakszolgálati, mozgókönyvtári, és szociális feladatokra. Az önkormányzatoktól 33,7 millió folyik majd  be a tagóvodák, tagiskolák fenntartása - hangzott el.  

Bebes István polgármester a többi között elmondta, hogy a megyével történt egyeztetések a Kölcsey Ferenc  Gimnázium tekintetében korrektek voltak. 

- Semmilyen utalás nem volt arra nézve, hogy nem azok szerint történne bármi az intézmény működtetésében, mint amire számítunk. A város az idei évben az étkeztetésekhez közvetlen támogatást ad a gimnáziumnak, 600 ezer  forint értékben.

A testület 10 igen és 2 nem szavazattal fogadta el a város  idei költségvetését.

(VN)

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12