Fidesz.hu

Ülésezik az önkormányzat - 2010. március 24.

2011. március 21. 19:50:36  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2011. március 24-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel

a Faludi Ferenc Könyvtár olvasótermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében: 

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi munkájáról.
Előterjesztő: Horváth Tibor kuratórium elnöke

6. Intézményvezetői beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár elmúlt 5 éves működéséről.
Előterjesztő: Korbacsics Tibor intézményvezető 

Folyó ügyek:

7. Intézményfenntartói társulás létrehozása szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására.
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

8. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 2010. évi pénzügyi beszámolójának, valamint 2011. évi üzleti tervének megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok "Javadalmazási Szabályzatának" jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester


11. Körmend Város Önkormányzati Programja 2010-2014.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. 2011-12. tanévben indítható első osztályok számának meghatározása az általános iskolákban
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke

13. Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Javaslat a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott tagintézményekben felmerülő költségek közös viselésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylése a Körmendi Kulturális Központ részére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2011. évi támogatására
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke

17. Fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal gyengeáramú hálózat kiépítésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Fedezet biztosítása a Szabadság téren utcabútorok elhelyezéséhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. Ingatlanvásárlási kérelem
Előterjesztő: Bebes István polgármester

20. Csónakkikötővel kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: Bebes István polgármester

21. Tájékoztató a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj-pályázatról
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke

22. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről.
Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

23. Tájékoztató a helyi védett természetvédelmi területek kezelési terv felülvizsgálatáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 

Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Megbízás a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátására.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Megbízás a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetői munkakörének ellátására
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Megbízás Körmend Város Gondnoksága intézményvezetői munkakörének ellátására.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Fellebbezés önkormányzati hatósági ügyben
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Fellebbezés önkormányzati hatósági ügyben
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. Fellebbezés önkormányzati hatósági ügyben
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Fellebbezés önkormányzati hatósági ügyben
Előterjesztő: Bebes István polgármesterKörmend, 2011. március 17.


Bebes István 
polgármester

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12