Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2013. december 5.

2013. december 11. 00:00:00  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 5-ei üléséről.

Központosított beszerzések, olcsóbb működés.

A Képviselő-testület felhatalmazása révén az év elején az Önkormányzat megállapodást kötött a Sourcing Kft-vel földgáz és villamos energia beszerzésre. A gázbeszerzéses tender már lezajlott, több mint 11 m Ft megtakarítást sikerült elérni az eljárás során. 
A villamos energia beszerzés is befejeződött. A beszerzés egy évre szólóan került kiírásra 2 témakörben: intézményi villamos energia beszerzés és közvilágításhoz kapcsolódó villamos energia beszerzés. Valamennyi fogyasztási hely bevonásra került a tenderbe. 
Az intézményi villamos energia beszerzés tekintetében 23,85 Ft/kWh bázisárhoz képest 17,44 Ft/kWh árat sikerült elérni az elektronikus árlejtés során, így a 6,41 Ft/kWh megtakarítással, a jelenlegi éves fogyasztási adatok (650.220 kWh) alapján, összesen 4,2 m Ft megtakarítást sikerült elérni. Közvilágítást illetően a bázisérték 19,02 Ft/kWh melyhez képest az árlejtés során 13,60 Ft/kWh ajánlatot adott a legjobb ajánlattevő. A különbözetet kitevő 5,42 Ft/kWh-al számolva, az éves fogyasztási mennyiség alapján (334.029 kWh) a várható megtakarítás 1,8 m Ft. Mindkét beszerzési részt illetően az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. tette a legjobb ajánlatot, így 2014-ben nem az E.ON szolgáltatja a városban az energiát. A tenderben 16 Önkormányzat vett részt, az összes megtakarítás 118 millió Ft. Mindez azt bizonyítja, hogy van értelme a piacon versenyeztetni a gáz és villamosenergia szolgáltatást. 

Módosult a költségvetés

Ötödik alkalommal változott a költségvetési rendelet, melynek indokai között a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű alapoktól, uniós forrásból kapott pénzeszközök szerepelnek. Itt említhető többek között a bérkompenzációhoz, pénzbeni ellátásokhoz, óvónők béremeléséhez, szociális foglalkoztatás és támogató szolgálat működéséhez, vagy épp a szúnyoggyérítéshez érkezett támogatás. Ugyancsak ebbe a körbe tartozik a pályakezdők alkalmazásához, vagy a közfoglalkoztatáshoz kapott források, valamint a könyvtár minőségfejlesztési programjához, a Várkert megújításának II. üteméhez, vagy az ivóvíz minőségjavító projekthez átutalt összegek. A módosítások másik nagyobb csoportját a saját hatáskörben történő előirányzat rendezések jelentették. 
A bevételek és kiadások főösszegét 2.888.979 eFt-ban, az önkormányzat gazdálkodási tartalékát 3.719 eFt-ban, a felhalmozási céltartalékot 2.045 eFt összegben hagyták jóvá 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a képviselők.

Helyi személyszállítás

A városi buszközlekedés feladatát szerződés alapján Vasi Volán ZRt látja el, mely tartalmazza azt is, hogy a szolgáltató jogosult a díjemelés kezdeményezésére. A cég előterjesztette a következő évi tarifajavaslatát, valamint a 2013. évi várható bevételekről is beszámolt. Utóbbiból világosan látható, hogy a bevételek elsősorban a vonaljegyekből, és a kedvezményes bérletekből származnak. A szolgáltató igyekszik költséghatékonyan működtetni a szolgáltatást, amit alátámaszt, hogy a 410 Ft/km rögzített árhoz képest (indokolt ráfordításokat és ágazati szokásos nyereséget tartalmazza), 330-340 Ft/km áron biztosítja a szolgáltatást. Az Önkormányzatnak továbbra is fennáll a veszteségkiegyenlítő kötelezettsége, mely nagyságrendileg 5 mFt 2013-ban. 
A Képviselő-testület január 1-től 3 %-os díjemelést határozott meg, így vonaljegy ára 210 Ft, az összvonalas havi bérlet 6.060 Ft, az összvonalas félhavi bérlet 4.050 Ft, míg a tanulók és nyugdíjasok bérlete pedig 1.990 Ft lesz.

Röviden

? A közterületek használatának díjai 3 %-kal emelkednek 2014. január 1-től, ugyancsak hasonló emelkedés lesz a vásárokon és piacokon alkalmazott helypénz és helyjegy összegénél a következő év első napjától. 

? A képviselők egyhangúlag fogadták el a Társadalmi Ügyek Bizottságára, és a polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló beszámolót. 

? Megváltozik január 1-től az önkormányzati segélyezés rendje, az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett önkormányzati segély lesz hatályban. Ezzel kapcsolatban a képviselők 11 igen, tartózkodó és nem szavazat nélkül fogadták el a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítását. Ugyancsak hasonló arányban módosította a Képviselő-testület a gyermekvédelemről és gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendeletét, melyből kikerült a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint elnevezés pontosítások történtek.

? Több ponton módosult a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata, melyet egyhangúlag fogadtak el a képviselők.

A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján ( http://ekormanyzat.kormend.hu )

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12