Fidesz.hu

Körmend Város Önkormányzata lesz a Batthyány-kastély vagyonkezelője

2014. május 10. 06:45:35  nyomtatási kép

Csaknem egy évtizedes önkormányzati kezdeményezés valósulhat meg azzal, hogy a Képviselő-testület megtárgyalhatta ülésén azt a szerződéstervezetet, melyben a Magyar Államot képviselő MNV. Zrt. a Batthyány-kastély vagyonkezelői jogát átruházza Körmend Város Önkormányzatára.

Bebes István polgármester elmondta, hogy ez elismerése annak a felelősségteljes magatartásnak, mellyel az Önkormányzat viseltetett a műemlék sorsa iránt. A kastélyban már megvalósult a Gyermekkönyvtári épületrész felújítása, a Színházépület (egykori lovarda) esetében pedig - az elnyert pályázat segítségével - az előkészítő szakasz lezárulásával, augusztus végén indul a felújítás kivitelezése. A kastélypark esetében már a második ütem megvalósítása történik, míg az első ütemben a megmentésen, a vízutánpótlás biztosításán volt a hangsúly, most már a fák ápolásán, ültetésén, sétautak helyreállításán fáradoznak a szakemberek.

A polgármester elmondta, hogy a törvényi változások lehetővé tették, hogy olyan szerződés megkötéséről tárgyalhasson a Képviselő-testület, ami nem ró aránytalan terheket a közfeladatot ellátó vagyonkezelőre, vagyis a korábbi tervezetekkel szemben nem kell fizetni a vagyon használatért. A megállapodás tervezet értelmében Körmend Város Önkormányzata határozatlan időre lesz az ingatlanok, és a múzeum által őrzött kulturális javak, ingóságok vagyonkezelője.

Természetesen mindez kötelezettségekkel is jár, hiszen az üzemeltetésről, közfeladatok ellátására való (elsősorban kulturális célú) hasznosításáról, állam felé történő adatszolgáltatásokról gondoskodnia kell az önkormányzatnak. Beruházások esetén azonban - előzetes állami egyeztetést követően - a beruházási költségekre igényt tarthat a vagyonkezelő.

A Képviselő-testület a vagyonkezelési szerződést 11 igen, tartózkodó és nem szavazat nélkül fogadta el, megköszönve az állam részéről megnyilvánuló bizalmat, mellyel az Önkormányzat védelmébe adja a műemlékegyüttest. A határozatban felhatalmazták a polgármestert a vagyonkezelési szerződés szövegének véglegesítésére, s amennyiben ennek során jelentkező esetleges módosítások nem járnak az Önkormányzatra nézve további pénzügyi kötelezettségekkel, abban az esetben a szerződés megkötésére is.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12