Fidesz.hu

Beszámoló 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységről

2014. június 09. 07:48:55  nyomtatási kép

A Képviselő-testület külön jogszabály alapján minden évben tárgyalja a gyermekvédelmi beszámolót, hiszen így tágabb körű rátekintést tudnak a képviselőknek nyújtani a gyermekvédelem helyi tapasztalatairól megszólítva ezzel minden olyan szereplőt, akire jogszabály e téren feladatot és felelősséget ró. A beszámolóban kitértek többek között a jegyzői hatáskörökre, melynek nagy része olyan pénzbeli ellátásokra korlátozódik, mint a rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyerekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás, a rendkívüli gyerekvédelmi támogatás. A kiosztott támogatások összegéről átfogó képet kapott a Képviselő-testület.

A gyermekjóléti szolgáltatást Körmenden, valamint 12 kistérségi településen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el. A gyermekjóléti szolgálat fő célja, hogy a gyermek családban nevelkedhessen és, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve, hogy segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését.

A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A 2013-as évben Szolgálatuknál 3 fő szociális munkás végezte a családgondozói tevékenységet. Körmend településen 2013. évben 96 ellátott gyermek volt 57 családból. A Gyámhatósági tájékoztatóból az is kiderült, hogy Körmend városában az elmúlt évben 13 fő átmeneti nevelt gyermek volt. A Gyámhatóság kapcsolata a családsegítő, továbbá gyermekjóléti szolgálatokkal minden tekintetben jónak és eredményesnek mondható.

A város gyermekétkeztetését a Körmend fenntartásában működő közoktatási intézményekben a Sodexo Magyarország Kft látja el. A Szolgáltató cég a bölcsődében, az óvodákban, illetve az általános iskolákban biztosít normál és diétás étkeztetést. Az étlapokat változatosan, az évszakoknak megfelelően vitamindús összetételben (csökkentett zsír, cukor, és só tartalommal) dietetikus és a területvezető kolléga ellenőrzésével állítják össze. Kiemelten kezelik a megfelelő higiénia elvárások és élelmiszerbiztonságot szavatoló szabályozások betartását. Az ellenőrzések alkalmával, mint a főzőkonyhákon, mint a tálalókonyhákon a hatóság semmilyen hiányosságot nem tapasztalt.

A Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység során a Rendőrség közös szolgálatot lát el a Családsegítő Szolgálat munkatársaival, melynek során az iskoláskorúakat fokozottan ellenőrzik. Ennek hatására csökkent az igazolatlan hiányzások száma az iskolákban. A Rendőrkapitányság feladatkörébe tartozik továbbá a kábítószer prevenció is, a városi kapitányság több kiképzett DADA oktatóval rendelkezik. Ők az iskolák felkérésére tájékoztatókat, előadásokat tartanak a diákoknak. Érdemes még kiemelni az Iskola Rendőre Programot, melyet a bűnmegelőzés és áldozattá válás elkerülése érdekében folytat a Rendőrség.

A Körmendi Városi Baleset-megelőzési Bizottság 2013. évben fő feladatként célul tűzte ki a gyermekek és a fiatalok közlekedésbiztonságának növelését, a közlekedési balesetek megelőzését. Az általános iskolák felső tagozatosai számára 2013. április 17-én került megtartásra a Kerékpáros Iskola Kupa verseny. Az óvodások részére 2013. május 24-én bemutatót tartottunk a rendőrség Alkotmány úti épületében. Ezen kívül több vidéki iskolában a gyermeknapi rendezvény keretén belül rendeztek KRESZ ügyességi versenyeket.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a 2013. évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti beszámolót, és azt elfogadta, egyúttal megköszönte az érintett szervezetek, személyek munkáját.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12