Fidesz.hu

Módosult a költségvetés

2014. június 09. 07:50:44  nyomtatási kép

Első alkalommal kerül sor az idei költségvetés módosítására, melyben meghatározták a képviselők a működési és a felhalmozási pénzmaradványok felhasználásának területeit is. A 2013. évi jóváhagyott működési célú pénzmaradvány a 51,3 mFt, melyből 10 mFt már korábban vállalt feladatok megvalósítására kerül felhasználásra. A fennmaradó 41,3 F-ból 21,5 mFt az intézmények alulfinanszírozásából adódó költségek fedezésére kerül felhasználásra. Szintén ebből az összegből történik a közfoglalkoztatások támogatása, a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó pályázat támogatása, illetve a karbantartási feladatokra a fedezet biztosítása is.

Az önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa 303,8 mFt, melyből 292,7 mFt az eredeti költségvetésben is megtervezésre került, a 11,1 mFt különbözet a felhalmozási pénzmaradványt és a felhalmozási céltartalékot egyaránt növelte.

A felhalmozási céltartalékhoz kötődő módosítások között szerepel a Dienes Lajos utcai óvoda felújítására benyújtott pályázat (önerő 6 mFt), a Batthyány Lajos szobor állításához benyújtott pályázat önereje (0,97 mFt), valamint karbantartási feladatok megvalósítása. Utóbbi körbe tartozik a Dózsa György utcai járda szakaszos javítása, a piactér burkolatjavítása, a Vasútmellék utcai járda javítása, és a Nap utca egy részének burkolatjavítása. A munkálatok költsége 11,7 mFt, megvalósításuk a Városgondnokság hatáskörébe fog tartozni, így ez az összeg is a céltartalékból az intézmény költségvetésébe kerül át.

A módosítást indokolta az országgyűlési választások lebonyolítására kapott támogatás, intézmények közötti átcsoportosítás, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár múzeumi szakterületén megvalósuló pályázathoz szükséges forrásátcsoportosítás. A módosítás keretében 1 mFt összeget fordít az Önkormányzat az alsóberki temető bővítésére, 1,2 mFt-ot a Vasaljai u.-i szennyvízelvezetés tervezése, 1 mFt-ot a Rába híd világítására, és 1,9 mFt-ot a Várkertben üzembe helyezett szivattyú felújítására.

A bevételek és kiadások főösszegét 3.282.338 eFt-ban, az önkormányzat gazdálkodási tartalékát 13.136 eFt-ban, céltartalékát 13.423 eFt összegben hagyták jóvá 11 igen, 1 nem, és tartózkodó szavazat nélkül fogadták el a képviselők.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12