Ülésezik az önkormányzat

2007-06-18 17:39:47


KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

MEGHÍVÓ


Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007. június 21-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND


A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az idõközi választás eredményérõl. Eskütétel

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester, dr. Stepics Anita jegyzõ

2. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság döntéseirõl
Elõterjesztõ: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

3. Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2005. (IV.01.) rendeletének hatályon kívül helyezése
Elõterjesztõ: Sebes István polgármester

4. Beszámoló a GAMESZ helyi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának ellenõrzése során kifejtett tevékenységérõl
Elõadó: Borsos Éva, a GAMESZ vezetõje

5. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkájáról
Elõadó: Viserálek Sándorné intézményvezetõ

6. A Képviselõ-testület 2007. II. félévi munkatervének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:

7. A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár részére fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Intézmények eszközfejlesztési kiadásaira fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Körmend város Gondnoksága részére fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10.Körmend Város Gondnoksága részére elõirányzat biztosítása /parkoló építés/
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Korengedményes nyugdíjazás költségeihez fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Fedezet biztosítása kerékpárút építés pótmunkáihoz
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Fedezet biztosítása a Pinka híd felújításához
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Fedezet biztosítása régészeti feltáráshoz
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Fedezet biztosítása Gizella királyné utca burkolatépítési munkáinak tervezéséhez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Likvid hitelkeret jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Részvények értékesítésérõl döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester .

17. Támogatások átcsoportosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Javaslat az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és a Hunyadi Utcai Általános Iskola összevonására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Javaslat a Mátyás király utcai óvoda és Körmend város Önkormányzatának Bölcsõdéje összevonására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Piaci alapon bérbe adandó, halasztott értékesítésre szánt bérlakások bérlõkijelölési jogával kapcsolatos döntés meghozatala
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló 36/2003. (XII.l.) rendelet módosításához szükséges településpolitikai döntés
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Pályázat benyújtása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének, tervezésének támogatására címmel kiírt pályázatra
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

23. Mûfû borítású labdarúgó pálya hasznosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

24. Ingatlan értékesítés megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

25.Társasházi közös tulajdon értékesítésének megtárgyalása Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
26. Mecséri Tamás és neje ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

27. Telekalakítási és adásvételi szerzõdés megkötésének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

28. Helyi értékvédelmi támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

29. Korona tömbbelsõre vonatkozó tervpályázati eljárás költségeihez fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

30. Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Elõterjesztõ: dr. Stepics Anita jegyzõ

31. Feladatellátási szerzõdés jóváhagyása családsegítés és gyermekvédelmi szolgáltatás biztosítása tárgyában Magyarszecsõd Község önkormányzatával
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

32. Egészségügyi alapellátás biztosítására megállapodás jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

33. A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház átalakításának véleményezése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

34. Lami-véd Körmend kosárlabdacsapat kiemelkedõ teljesítményének elismerése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

35. Ingatlan bérbe adása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

36. Tájékoztató a Körmendi Napok tervezett programjáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Beszámoló a zárt ülésen hozott lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: dr. Stepics Anita jegyzõ

2.A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetõi feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Körmend, 2007. június 15.

Bebes István polgármester