Ülésezik az önkormányzat

2009-02-24 18:21:20


KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N DZárt ülés keretében:

1. Kuratóriumi tagok választása
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Beszámoló a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Király Lajos, a Kuratórium elnöke

4. Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Horváth Tibor, a Kuratórium elnöke

5. Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Scheiber Mihály, a Kuratórium elnöke

6. Beszámoló a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Déri Miklós, a Kuratórium elnöke

Folyó ügyek:

7. A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány kérelme
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Jubileumi Bizottság létrehozása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. A március 15-i városi ünnep előkészítése
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
Bebes István polgármester

10. A helyi védett természeti területek kezelési tervének elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Ingatlanra tett eladási ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Ingatlan vételárának két részletben történő megfizetésére irányuló kérelem
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk

Körmend, 2009. február 19.


Bebes István
polgármester