Ülésezik az Önkormányzat - 2010. június 24.

2010-06-21 18:55:48


KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó
Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. június 24-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről. Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2010. I. félév
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. GAMESZ beszámolója az intézmények gazdálkodásáról 2010. I. félév vonatkozásában Előterjesztő: Borsos Éva intézményvezető

4. Beszámoló a Körmendi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház - Rendelőintézet 2010. I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkájáról
Előterjesztő: Viserálek Sándorné intézményvezető

6. Szakmai beszámoló a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásban végzett I. félévi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Beszámoló az ifjúsági referensi tevékenységről
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Folyó ügyek:

8. Megbízás a Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakörének ellátására
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Közoktatási intézményi pályázathoz önerő fedezetének biztosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Városi zöldségpiacon pavilonok tervezéséhez fedezet biztosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. VASIVÍZ Zrt. rendkívüli közgyűlés anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. 2010. II. félévi munkaterv jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Pályázat benyújtása az "Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére kistérségi közművelődési referens alkalmazása és kistérségi közkincs kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása" témakörben
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Fedezet biztosítás intézményi karbantartási feladatokhoz.
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1.Beszámoló a zárt ülésen született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2010. június 18.Bebes István
polgármester