Módosult a 2013. évi költségvetés

2014-03-03 22:27:15


Hatodik alkalommal változott a 2013-as költségvetési rendelet, melynek indokai többek között a központi költségvetésből a segélyek kifizetése alapján történt igénylések, a muzeális intézmények szakmai feladatellátására érkezett támogatás (10,4 mFt), a működőképesség megőrzését szolgáló támogatás (94,5 mFt), a városi feladatok támogatása (225 mFt), Eu pályázat önereje (4,2 mFt), bérkompenzáció (4,5 mFt). A változások között szerepel az óvodai feladatellátás társulásban történő ellátásához kötődő előirányzat-módosítások, valamint a Körmend Város Gondnoksága által ellátott, iskolák működtetésével kapcsolatos előirányzatok módosításai.

A bevételek és kiadások főösszegét 3117.438 eFt-ban, az önkormányzat gazdálkodási tartalékát 13.605 eFt-ban, a felhalmozási céltartalékot 223.853 eFt összegben hagyták jóvá 10 igen, 1 nem, és 1 tartózkodó szavazattal a képviselők.

Új helyi rendeletek a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének és ártalmatlanításának területén

Az elmúlt évben a hulladékról alkotott új jogszabály, és a hulladékgazdálkodás területét érintő több mint 220 jogszabályi módosítás miatt az önkormányzatnak is új rendeletet kellett alkotni a szilárd és a háztartási folyékony hulladék tekintetében is, melyek összhangban vannak az új törvényi szabályozással. 

A szilárd hulladék elszállítását a Müllex Közszolgáltató Kft végzi, mely szolgáltató mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak. A folyékony hulladék elszállítása okoz komolyabb nehézségeket évek óta, hiszen az alacsony igénybevevői kör, a magas szállítási és ártalmatlanítási költségek miatt veszteséges volt a tevékenység a vállalkozók számára. Ennek következtében rövid ideig látták el a feladatot. A közszolgáltatás biztosítása érdekében pályázatot írt ki az önkormányzat, melyen a legkedvezőbb ajánlatot a VASI JA-SA Kft (Szőce) tette, mellyel 2019. március 1-ig köt szerződést az önkormányzat. A folyékony hulladék elszállításának díja 1.900 Ft + Áfa/m3 2014. március 1-től. A közszolgáltatót a 06 30 911-5662 telefonszámon tudja a lakosság elérni. 

A települési szilárd hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos rendeleteket a Képviselő-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal fogadta el.